дом НОВИНИ ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ

854

Пчелата няма костен скелет. Той е изграден от азотосъдържащ хитин. Структурата му е подобна на структурата на целулозата. По твърдост и еластичност хитинът прилича на роговото вещество. В киселини се разтваря само чрез варене.
* * *
Всяко от двете сложни очи на пчелата работничка е изградено от около 4000 прости очи. При майката те са около 3500, а при търтея – 9000.
* * *
Пчелите възприемат различни звуци, но не понасят звука, издаван от косата на косача и затова го нападат.
* * *
На жилото на пчелата са разположени 10 обърнати назад зъбчета. Затова, когато жили човек или друго животно тя не може да измъкне жилото си. То се изтръгва и тя умира. При майката жилото има само три зъбчета. Затова тя може да жили неколкократно.
* * *
От излюпването й до момента, когато пчелите престават да я хранят, теглото на ларвата за пчела работничка се увеличава 1364 пъти, това на ларвата за майка – 2727 пъти, а на търтея – 3272 пъти.
* * *
При облачно време пчелите пак се ориентират по слънцето. Техните сложни очи имат способност да възприемат т.нар. поляризирана светлина, която човешкото око не може да различи. Затова и в облачните дни те се ориентират по посоката на светлинния източник.
* * *
Породите пчели, живеещи на север, оставят въздушна междина под капачетата на запечатания мед. Ако те са пълни до горе, при температурна промяна капачетата може да се разрушат и медът да изтече.
* * *
Едно хранене на пчелната майка продължава две и половина минути. Нахранената майка може да снесе от 150 до 200 яйца, след което трябва да бъде отново нахранена. Интервалите не са еднакви, но когато пожелае храна, младите пчели и я осигуряват.

Източник: Пчеларски Вестник