дом СЪВЕТИ ЗИМНО ПОДХРАНВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ СЪС ЗАХАРНО ТЕСТО

ЗИМНО ПОДХРАНВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ СЪС ЗАХАРНО ТЕСТО

3322
Снимка: pixabay.com

Не знам защо, но като гледам как дилетански, безсъвестно и без елементарни познания работят пчелари с пчелните семейства и при това през зимата!!! И на всичко отгоре тази противна на всякакъв нормален биологичен подход акция беше направена пред филмова камера, си задавам въпроса: докога в света ще се разрешава да се пчеларства без да е въведено едно международно изравнено образование, в което да се изучават всички най-важни моменти, свързани с развитието на едно пчелно семейство???!!! Това е един интернационален въпрос и от разрешаването му зависи оцеляването на милиони пчелни семейства. Една манипулация през зимата, извършена при температура по-ниска от 0 градуса, ме накара да напиша тази статия.

Този клип го видях във Фейсбук. След като направих съответната забележка, бях скастрен едва ли не за неудачното ми намесване в чужди работи. Аз разбира се, от само себе си се извиних. Фактът, че някой си дилетант беше решил чрез филм да поучава други пчелари да правят същите грешки ми се видя противен. Аз обичам пчелите и с мъка гледам как хората, така наречени пчелари, от незнание и алчност, както и непознаване на материята, бавно, но сигурно тласкат пчелите към неизбежна гибел.

На филмовия откъс беше показан един пчелар с предпазна мрежа на главата и лицето, как отваря капака на един кошер, за да даде един килограм или може би малко повече захарно тесто. Семейството по моя преценка беше на кълбо и сравнително голямо. Това, което ми направи впечатление беше: голяма част от пчелите се беше насъбрала на капака, което показва, че семейството не е било зазимено съвсем добре. Пчелите бяха зашеметени, което показваше, че пчелите са упоени от СО2. На всякъде около кошера имаше доста сняг. Пчеларят сложи захарното тесто до кълбото и затвори капака. Преди да затвори капака, с едно за тази цел направено уплътнение, увеличи обема на корпуса с около 3 см.

Защо беше всичко това? Какво даде пчеларят на пчелите? Беше ли това само захарно тесто или имаше в него и известно количество прашец!!! Какъв прашец? Беше ли перга или прашец от запасите? Всичко това, което пчеларят извърши беше продиктувано от прекалената загриженост на пчеларя, но в неподходящ момент, извършвайки една безсмислена процедура. Ако през последните десет дни на месец август пчеларят беше подредил питите за зимното кълбо и подсигурил пчелите с необходимото количество от 14 до 16 кг лесно смилаем мед, или ако не е разполагал с такъв тогава, но само в краен случай, е било необходимо да подхрани семейството с 22 до 24 литра захарен сироп в съотношение 1:1, тоест един килограм кристална захар да се разтвори в един литър вода, тогава нямаше да се налага тази абсолютно неоправдана процедура. Освен това би трябвало в близост до зимното гнездо да има поне пет пити със значително количество прашец.

Аз пчеларствам с немската мярка и при моите семейства питите над зимното кълбо /чието място определям аз при прегледа на края на месец август/, са поне на половината пълни с прашец, т.е. перга. Прашецът е храната на пчелите. От прашеца пчелите получават протеини и белтъчини. Медът е главният източник за енергия при летене, при изработване на основи и за произвеждане на топлина през зимните месеци. Именно затова пчелите от едно семейство употребяват през декември, януари и февруари само 500 до 600 грама мед на месец. Пергата съдържа също така и мед като консервиращо средство. За отбелязване е, че при по-топли дни през зимата пчелите носят пресен прашец. Това е знак, че майката е започнала да снася яйца. Пчелите предпочитат да правят пчелно млечице с пресен прашец. Даже и през пролетта и през лятото те предпочитат сутрешният прашец, защото той съдържа сутрешната влага, съдържаща космическата енергия, която пада върху растенията и земната повърхност. През моето 30 годишно пчеларство, не съм направил нито веднъж някакъв контрол на семействата през зимата. Единственото, което съм извършил и при това само няколко пъти е било да почиствам с дебеличка тел прелките от умрели пчели.

Каква опасност обаче се крие при такива манипулации? Семейството се намира в състояние на зашеметеност от СО2 /Въглероден двуокис/. Функциите в тялото на пчелата са забавени до минимум. Когато една мечка е в такова състояние, казваме че е в зимен сън, а това е абсолютно същият процес. Пчелите вдишват въздух /кислород/ и издишват СО2, и понеже се намират в едно кълбо, въглеродният двуокис се задържа в по-голямата си част в кълбото. Пчелите вдишват отчасти същият въглероден двуокис и изпадат в тъй наречената СО2 наркоза. Поради тази причина, когато едно пчелно семейство е образувало зимното си кълбо, всякакви манипулации са вредни. Необходимо е да наблюдаваме по от близо животните, за да разберем техният начин как те инстинктивно се възползват от онова, което природата им предлага. Животните по време на покой се възползват от тази възможност да вдишват въглероден двуокис. Когато котката си почива или спи си слага муцуната на най-вдлъбнатото място под задната извивка на задният крак, кучето или даже и мечката си слагат муцуната между двете предни лапи. Ами когато майката каже на детето, бързо да си в леглото!!! Детето инстинктивно завива цялото си тяло и най-важно главата, и заспива веднага! Запитвали ли сте защо правят животните и децата всичко това? Всички тези действия са продиктувани от инстинкта за самосъхранение и отпочиване на организъма през време на покой. След почивката котката прави едно голямо протягане с гръбнака си и се прозява, тоест вдишва колкото се може повече кислород, и даже ще дойде да флиртува до крака ви с още протегнатият си грънак. Всичко това не е нищо друго освен преминаването от покой и почивка, в положението на интензивна дейност.

Ясен знак на пчелите, че вече са напуснали зимното кълбо е когато те стремглаво напускат кошера и правят така наречения пролетен прочиствователен полет. При това състояние пчеларят би трябвало да подмени дъното на кошера с почистено ново дъно и по възмажност даже обгорено с газова лампа. Ако дъното е със скара, тази манипулация е излишна.

Никола БЕРОВ – Швейцария              nberov@bluewin.ch