дом ЗА ПЧЕЛИТЕ ЗИМНОТО ПОДХРАНВАНЕ Е САМОЗАЛЪГВАНЕ

ЗИМНОТО ПОДХРАНВАНЕ Е САМОЗАЛЪГВАНЕ

153
Снимка: pixabay.com

Зимно подхранване на пчелните семейства? Едно самозалъгване за сметка на природата и пчелите!

Зимното пчелно семейство се състои от хиляди пчели и една единствена майка. Есенното семейство може да е добре обезпечено с храна – мед, прашец, да има добър микроклимат. И въпреки всичко през зимния сезон това семейство може да загуби своята майка. Именно това е явлението „осиротяване“. Осиротялото семейство има особено поведение, с патофизиологични промени, водещи до неговата смърт. Такова семейство може да е загубило своята майка през декември, но пчеларят открива тази загуба едва през пролетта. За съжаление в последните години броят на подобни семейства без майка се увеличава. В крайна сметка загиването на майката е биологична катастрофа.

Причините за обикновения пчелар са неизвестни. Кои са те:

Майката може да бъде убита от собствените си пчели.
Майката може да се „самоубие“.
Майката може да умре от собствената си старост или от предизвикана, неестествена смърт.
В пчелното семейство се появяват пчели с развити яйчници. Това е предпоставка за евентуално снасяне на неоплодени, непълноценни яйца. Майката им „пречи“, те я обсаждат и я включват в кълбо, подлагайки я на жесток тормоз. Тя понякога се измъква, отива на друга рамка, но смъртта я застига и там. Често убитата майка има анатомичен дефект, доловен от пчелите и предизвикал тяхната реакция. Елементите на засилена полова активност у пчелите (споменатото развитие на яйчниците) са резултат от намалената продукция на феромони от страна на майката и липсата на открито пило.
Майките се самоубиват при неадекватно движение, като не следват нормалното придвижване на кълбото вертикално нагоре. Те се отклоняват надолу или встрани, като напускат очертанията на кълбото и заедно с това намират смъртта си. Обикновено това са термично увредени майки, излюпени по време на летните горещини. Известно е, че ембрионалното и постембрионалното развитие на майките изисква по-ниски температури – 35 градуса С. Не случайно роевите маточници се появяват в периферията на рамката, където температурата е по-ниска. Интензивното пчеларство препоръчва производството на майките да става през късно-летния период, когато температурният режим е по-умерен. Някои наричат термично увредените майки „изкуфяли“, заради тяхната неадекватност. През зимата излизането на майката от очертанията на кълбото е сигурно самоубийство, защото попадането в изключително ниска температура я довежда до смърт само за няколко минути. За съжаление това не е рядко явление.
Смъртта на майката може да бъде естествена – от старост или неестествена, но винаги е биологична катастрофа, водеща до загиването на пчелното семейство. Болният организъм оздравява или умира. Така е и с майката. Причините за смъртта й са различни. Въвеждането на антиакарицидните средства има биологични последствия. Много са литературните данни, потвърждаващи факта, че съответните препарати убиват кърлежите, но заедно е това увреждат пчелите, пилото и особено майките. Често се стига до излюпването на майки с ниска телесна температура, неустойчиви на ниски температури, с много телесни дефекти – набръчкани криле, плоско и изкривено тяло.

Пчелите долавят тази инвалидизация и се стремят да отстранят подобна майка, като я убиват. Но през зимата няма летеж, няма кърмаческа дейност, няма търтеи и не е възможно собственото възпроизводство на майката. Пчеларят вижда тази трагична картина едва през пролетта, когато, ако семейството не е загинало, то е силно амортизирано. Осиротелите пчели са преждевременно остарели, агресивни и могат да се присъединят само много внимателно към друго нормално семейство с майка.

Трябва да споменем още уврежданията, получавани при транспортиране на майките, затворени в клетки. Те изпадат в тежко шоково състояние и не приемат охотно дадената им тестена твърда храна. Стига се до значителни неблагоприятни анатомични промени. Подобни майки, навлезли в трудния зимен период или загиват, или пчелите ги убиват. Ето защо затварянето на майката в клетки не трябва да продължава повече от две денонощия (48 часа). Затворени за 7-8 дни майките са загубили 70-80% от нормалните си качества. Те са непоправимо увредени и често семейството се опитва да ги подмени чрез тиха смяна или ги убиват.

Безспорно много са причините за зимната загуба на майките. Пчеларят трябва да е внимателен и добре осведомен, за да ги преодолява своевременно.

Източник: Пчеларски Вестник                     Автор: Д-р Ангел Грънчаров