дом ЗА ПЧЕЛИТЕ ЗА ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО

ЗА ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО

103
Снимка: pixabay.com

Пчелата се отнася към едно от най-съвършено развитите насекоми. За тях е характерен груповия начин на живот, организация и дейност. Всичко това се осъществява в резултат на строго разпределение на труда – съсредоточаване на репродуктивната дейност в една пчела-майка, общо отглеждане на потомството, общо събиране и обработка на храната, регулиране на температурата и влагата в гнездото, почистване и охраняване на общия дом и други инцидентно възникващи дейности, осъществявани от пчелите работнички.

Отчитайки всички тези усъвършенствания, семейството на медоносната пчела се счита в зоологията като „свърхорганизъм“, в който функциите на хранене, дишане, защита и възпроизводство се отбелязват както в индивидуален (за всека пчела поотделно), така и в обществен (на семейството, като цяло) порядък. Обособяването на два вида женски индивиди (майка и пчели работнички), свидетелства за усъвършенстване на разделението на труда в този вид насекоми, в изпълнение на обществените функции. Трябва да се отбележи, че не майката се явява новост в еволюционното развитие, а работната пчела, която по своето съвършенство е забележително отклонение от нормалното репродуктивно развитие на женския индивид. Единичната пчела има нищожен мозък (около 500 хил. неврона), но в резултат на постоянните контакти с другите пчели се образува т.нар. „мозък на семейството“ който по количество (6-8 млрд. неврона) може да се конкурира с мозъка на най-развитите млекопитаещи (мозъка на делфина има 8-10 млрд. неврона).

Живота на пчелното семейство протича през цялата година в жилището, било то хралупа или кошер, където за нормалното развитие (яйцеснасяне на майката и развитието на пилото), са нужни точно определени температура 34-35ОС (според Таранов 34.4ОС) и влажност на въздуха 75-90%, независимо от външните условия. За подържането на температура и влажност в тези граници пчелите изразходват много храна и извършват постоянна вентилация. При стандартния кошер Дадан-Блат за 1 час въздуха се сменя от 111 до 276 пъти, при което пчелите изтласкват навън от 7200 до 18 000 л. въздух.
За живота си пчелното семейство се нуждае от:
> въздух, както при всяко живо същество кислорода от въздуха участва в обмените процеси в организма. За 1 час при 35ОС, пчелата вдишва 1300 куб. мм. кислород.
> вода, тя е основна съставна част от тялото на пилото и пчелите, а заедно с въздуха осигурява температурата и влажността в гнездото.
> захари, (глюкоза и фруктоза),те са источник на енергия и топлина, набавят ги от нектара и меда.
> белтъчини, витамини, мазнини и микроелементи – това е хляба на пчелите и представляват градивните елементи на пилото и участват във всички органи и системи на пчелите-тях ги набавят от прашеца.
За целогодишното развитие на едно добре развито пчелно семейство му е необходимо около: 30 кг прашец, 100-120 кг мед и 30 литра вода. При усилен принос на нектар пчелите си набавят вода от изпаряването на нектара, но в ранна пролет е необходимо да им бъде подсигурена от пчеларя.
Една характерна особеност за пчелното семейство е, че когато външната температура спадне до и под 0ОС, температурата в гнездото е под 14ОС пчелите се скупчват, т.е. заемат формата на кълбо, (най-икономичен обем), с цел да не се излъчва топлината и да се запази в центъра температура от 14 до 20-25ОС, където се намира майката. Във външния слой на кълбото на 2.5-7 см температурата е около 6-8ОС, като пчелите от външните слоеве постоянно сменят местата си с тези от вътрешните и така подържат жизнените си функции. След януари пчелите започват по-усилено да се хранят и повишават температурата в центъра на кълбото до 34-35ОС, майката започва да снася яйца и пчелите да отглеждат пилото. Около пилото температурата вече не трябва да спада под 34 С.

Пчелите са студеноустойчиви насекоми и не се страхуват от студа, когато са подсигурени с достатъчно и качествена храна. Пилото и майката обаче се нуждаят от точно определени оптимални условия за правилното си развитие и яйцеснасяне (34-35ОС и 75-90% влага). Това е от особено значение при ранното пролетно развитие на семействата, когато денонощните температурни колебания се силно изразени. През деня достигат до 15-20ОС, а нощем често падат под 0ОС. Точно по това време в пчелното семейство има много пило, с оглед създаването на огромно количество пчели (от 10-15 хил. през зимата до 60-70 хил. за активния медосборен сезон) и недостатъчното пчели да го покрият и отопляват. Затова през този период се вземат особени мерки за затопляне на гнездото.
Всички тези изисквания е важно да се знаят от пчеларите, за да се съобразяват с тях при работа с пчелите, през различните годишни времена.

Източник: Пчеларски Вестник