дом ЗА ПЧЕЛИТЕ ЗАЩО ТРЯБВА ДА СПАСИМ ПЧЕЛИТЕ

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СПАСИМ ПЧЕЛИТЕ

93
Снимка: pixabay.com

Полза от пчелите за растениевъдството, животновъдството и озеленяването:

Опрашването е първата необходима стъпка за получаване на реколта от плодове, зеленчуци, ядки и семена. Доказано е, че опрашваните от пчелите дървета и растения дават значително по-голяма реколта. Броят на пчелните посещения върху растението оказва влияние върху качеството на плода, който трябва да бъде получен.
Пчелите са биологично важен и ценен ресурс за опрашване в селското стопанство.

Екологичната им роля се изразява в това, че по донесения прашец днес може да бъде установено какъв е процентът на замърсяванията в различните райони по света.

Пчелите са важна част от възпроизводителния процес при цветя, плодове и зеленчуци. Те спомагат за намаляване на броя на много насекоми вредители, като се хранят с тях, както и за увеличаване на добивите на много тропически култури. Овощни дървета, като авокадо, портокал, макадамия, са примери за опрашвани от пчелите растения.

Опазването на популацията на медоносните пчели е от жизнено важно значение за развитието и просперитета на селското стопанство. Добивите от кръстосаноопрашващите се културни растения се повишават значително, вследствие от опрашителната роля на полезните насекоми. По същия начин, медоносните пчели опрашват некултивирани плодове, ядки и семена, служещи за храна на животните.

Пчелите имат важна роля в опазването на горите, и защитават не само жизнената им опрашителна функция, но те могат да събират реколтата от дърветата, без да ги унищожават.

Полза от пчелите  за човека:

Медът и прополисът имат значителни антибактериални свойства. Пчелното млечице (вещество, което се отделя от жлези в главата на пчелата работничка и се използва за храна на потомството) е заредено с витамини и има широко приложение. Цветният прашец има високо съдържание на протеин и може да се използва като хомеопатично лекарство за сезонни алергии.

Дори отровата на пчелите играе важна роля тук – лечение с пчелно ужилване. Използването й дава резултат при пациенти, които страдат от артрит и възпалителни процеси в организма.

Пчелите опрашват около една шеста от цъфтящите растителни видове в света и около 400 от селскостопанските растения. Недобре опрашените растения произвеждат по-малко количество, често некачествена продукция, дават по-малка реколта от семена, а това се отразява върху качеството, наличността и ценовата стойност на продуктите.

Източник: agronomistwithamission.weebly.com