дом ЗА ПЧЕЛИТЕ ЗАЩО ЗАГИВАТ МАЙКИТЕ ПРЕЗ ЗИМАТА

ЗАЩО ЗАГИВАТ МАЙКИТЕ ПРЕЗ ЗИМАТА

2041
снимка: unsplash.com

Зимното пчелно семейство се състои от хиляди пчели и една единствена майка. Есенното семейство може да е добре обезпечено с храна – мед, прашец, да има добър микроклимат. И въпреки всичко през зимния сезон това семейство може да загуби своята майка. Именно това е явлението „осиротяване“. Осиротялото семейство има особено поведение, с патофизиологични промени, водещи до неговата смърт. Такова семейство може да е загубило своята майка през декември, но пчеларят открива тази загуба едва през пролетта. За съжаление в последните години броят на подобни семейства без майка се увеличава. В крайна сметка загиването на майката е биологична катастрофа.

Причините за обикновения пчелар са неизвестни. Кои са те:

  1. Майката може да бъде убита от собствените си пчели.
  2. Майката може да се „самоубие“.
  3. Майката може да умре от собствената си старост или от предизвикана, неестествена смърт.
  1. В пчелното семейство се появяват пчели с развити яйчници. Това е предпоставка за евентуално снасяне на неоплодени, непълноценни яйца. Майката им „пречи“, те я обсаждат и я включват в кълбо, подлагайки я на жесток тормоз. Тя понякога се измъква, отива на друга рамка, но смъртта я застига и там. Често убитата майка има анатомичен дефект, доловен от пчелите и предизвикал тяхната реакция. Елементите на засилена полова активност у пчелите (споменатото развитие на яйчниците) са резултат от намалената продукция на феромони от страна на майката и липсата на открито пило.
  2. Майките се самоубиват при неадекватно движение, като не следват нормалното придвижване на кълбото вертикално нагоре. Те се отклоняват надолу или встрани, като напускат очертанията на кълбото и заедно с това намират смъртта си. Обикновено това са термично увредени майки, излюпени по време на летните горещини. Известно е, че ембрионалното и постембрионалното развитие на майките изисква по-ниски температури – 35 градуса С. Не случайно роевите маточници се появяват в периферията на рамката, където температурата е по-ниска. Интензивното пчеларство препоръчва производството на майките да става през късно-летния период, когато температурният режим е по-умерен. Някои наричат термично увредените майки „изкуфяли“, заради тяхната неадекватност. През зимата излизането на майката от очертанията на кълбото е сигурно самоубийство, защото попадането в изключително ниска температура я довежда до смърт само за няколко минути. За съжаление това не е рядко явление.
  3. Смъртта на майката може да бъде естествена – от старост или неестествена, но винаги е биологична катастрофа, водеща до загиването на пчелното семейство. Болният организъм оздравява или умира. Така е и с майката. Причините за смъртта й са различни. Въвеждането на антиакарицидните средства има биологични последствия. Много са литературните данни, потвърждаващи факта, че съответните препарати убиват кърлежите, но заедно е това увреждат пчелите, пилото и особено майките. Често се стига до излюпването на майки с ниска телесна температура, неустойчиви на ниски температури, с много телесни дефекти – набръчкани криле, плоско и изкривено тяло.

Пчелите долавят тази инвалидизация и се стремят да отстранят подобна майка, като я убиват. Но през зимата няма летеж, няма кърмаческа дейност, няма търтеи и не е възможно собственото възпроизводство на майката. Пчеларят вижда тази трагична картина едва през пролетта, когато, ако семейството не е загинало, то е силно амортизирано. Осиротелите пчели са преждевременно остарели, агресивни и могат да се присъединят само много внимателно към друго нормално семейство с майка.

Трябва да споменем още уврежданията, получавани при транспортиране на майките, затворени в клетки. Те изпадат в тежко шоково състояние и не приемат охотно дадената им тестена твърда храна. Стига се до значителни неблагоприятни анатомични промени. Подобни майки, навлезли в трудния зимен период или загиват, или пчелите ги убиват. Ето защо затварянето на майката в клетки не трябва да продължава повече от две денонощия (48 часа). Затворени за 7-8 дни майките са загубили 70-80% от нормалните си качества. Те са непоправимо увредени и често семейството се опитва да ги подмени чрез тиха смяна или ги убиват.

Безспорно много са причините за зимната загуба на майките. Пчеларят трябва да е внимателен и добре осведомен, за да ги преодолява своевременно.

Източник: Пчеларски Вестник                     Автор: Д-р Ангел Грънчаров