дом СЪВЕТИ ЗАЗИМЯВАНЕ – КОГА Е ПРАВИЛНИЯ МОМЕНТ

ЗАЗИМЯВАНЕ – КОГА Е ПРАВИЛНИЯ МОМЕНТ

1068
Снимка: pixabay.com
Снимка: pixabay.com

5 съвета за професионални пчелари – как се извършва зазимяване на пчели

Зазимяване на пчели – тема, която искрено вълнува всеки пчелар с настъпването на есента. А добрият пчелар е длъжен да се погрижи за доброто състояние на пчелните си семейства през настъпващия зимен сезон. Много е важно да се извърши есенен преглед на кошерите.

Не пропускайте този етап и се отнасяйте сериозно към него!

Именно навременният преглед установява силата на пчелното семейство, за проблем в кошера и неговите нужди от храна.Важно е да се отбележи, че прегледът най-късно трябва да се извърши до месец октомври.

Дотогава майките вече трябва да приключили със снасянето на яйца, последното пило да се е излюпило или по някои средни пити е останало малко запечатано пило.

Процедурата „Зазимяване на пчели“ се случва по различно време на месеца във различните региони на страната. При по-мекия климат тази дейност може да стане до края на м. октомври, а в по-студените и ветровити региони трябва да зазимим пчелите по-рано.

1. Разберете дали кошерът е силен или слаб

На първо време трябва да разберем дали нашият кошер е силен или слаб. Силният кошер се разбира по това, че след като го отворим, ще видим, че повече от 8-9 пити са покрити с пчели. Кошерите с 4-5 или по-малко междуредия пчели, са слаби.

2. Обединете слабите кошери

Добър начин да спасим слабите кошери е да ги обединим. Това се случва като приближаваме кошерите един към друг постепенно. Правете това вечер, с по половин метър разстояние на кошерите.

Добър подход е на двете семейства да се отворят входове от предната страна. Те се разделят с отвесна дъска, която трябва да е цветно боядисана. Имате няколко позитивни ефекта от обединяването на пчелите: зимата им е по-лека, имат повече топлина и хранят се по-малко.

Когато настъпи пролетта, прехвърлете пак едното семейство, защото не трябва да им бъде прекалено тясно.

3. Проверете майката

Майката в кошера да е млада – това има изключително значение. Много често майките по-стари от две години умират по време на зимата. Което може да се окаже много опасно, защото при смъртта ѝ пчелното кълбо се разстройва. Така ще да загине голяма част от него или дори целият кошер.

Онези семейства, чиито майки са загинали, ще имат много търтеи – и затова трябва своевременно да им бъде дадена нова майка. Най-подходящо е това да се извърши по-рано през лятото.

4. Най-важната стъпка: оставете мед в кошера

Най-важната стъпка е количеството и качеството на храната, която ще заложим в кошера. Винаги бъдете внимателни – пчелите ви ще загинат при недостиг на храна. Но не прекалявайте – не трябва да им залагате прекалено много храна, защото и това може да се окаже фатално.

Всяко зазимяване на пчели стартира със стесняване на гнездата. Първо, трябва да определим какво количество пити ще са нужни през зимата на пчелните семейства. За целта прегледайте кошера и пребройте колко междурамия имат пчели. Това е броят на питите, който трябва да оставим – останалите трябва да се махнат.

Ако пчелите са върху всички междурамия, отстранете една рамка и сложете пределна дъска.

Храната на пчелите трябва да се разпредели по следния начин – 2/3 от нея да бъде съсредоточена в централната част (средата ). Под запечатания мед е необходимо да има 8-10 празни килийки. Това се прави, за да се образува общото кълбо в гнездото.

NB: Най-малко по 2 кг мед трябва да бъдат оставяни на всяко междурамие с пчели, а при по-слабите семейства – 2,5-3 кг.

Както можете да се досетите, количеството мед е различно при различните кошери. Най-популярен и често употребяван е Дадан-Блат. При него до месец октомври трябва да бъдат прибрани магазините и да останат само плодниците.

След като есенният преглед премине, през октомври трябва само да се подредят питите. Добре е да се остави количество между 12 и 14 килограма.

Когато стане дума за многокорпусните кошери, е добре силните семейства да зимуват на два корпуса, а на един – слабите. Ако при тези, които са на 2 корпуса има пило, то трябва да се прехвърли в долния, а храната – в горния корпус. При средните по сила семейства, (които обикновено заемат 7-9 междурамия) по – добре да бъдат зазимени с магазин, зареден с 8-10 кг храна.

Тя се поставя върху корпус като кърмова надставка в кошера с общо количество от 16 – 17 кг. Слабите семейства прекарват зимата на един корпус с 12-14 кг храна.

5. Стесняване и повдигане на кошера

При зазимяване на пчели пчеларят трябва да стесни входовете, като се съобрази със силата на семействата. Всяко плътно пчелар с пчелна питамеждурамие с пчели трябва да има оставен по 1-2 сантиметра отвор на входа: по-слабите по 1 см, а по-силните по 2 см.

Не забравяйте, че при слабите семейства входът се поставя в единия му край – към преградната дъска. А при по-силните семейства точно срещу центъра на питите в гнездото.

Друго задължително условие е на входа да се постави мишепредпазител и то непосредствено след стесняването на гнездото. Препоръчват се мишепредпазителите, които имат сводообразни отвори.

В случай, че кошерите имат горни входове, използвайте тях, като долните да се затварят. А когато зимуването е на долния отвор – с ширина 5-6 см.

По време на зимния период кошерите не трябва да бъдат поставени директно на земята. Сложете под тях каменни, тухлени или железни подложки. Дъната на кошерите трябва да бъдат на приблизително 20- 30 см от земята.

Поставете кошерите под лек наклон, така че водата от дъжд или сняг да изтича по-лесно. През зимата е най-добре да обърнете входа на кошерите към южната страна, за да има повече топлина и да го предпази от студени ветрове.

Погрижете се да осигурите кошер пчелимаксимално спокойствие за пчелите през зимата и да ги предпазите от коварните студени ветрове. Оградете кошерите с ветрозащитни огради. За целта използвайте строителни материали или пък от жив плет.

Мнозина пчелари слагат в кошера и около него затоплящи материали. Това обаче често се оказва нож с две остриета: докато много хора остават доволни от този метод, учените го отричат.

„Поставянето на преградна дъска и отоплителни материали отстрани и отгоре довеждат до преовлажняване на гнездото и нарушаване инстинкта на пчелите.“, гласи откъс от култовата книга за пчелари на Лазар Бараков и Иван Митев. Според тях влагата и мухълът убиват пчелите и затова не бива да се допускат в кошера. Ако все пак решите да слагате затоплящи материали, изберете само такива, които ще отнемат част от влагата.

Нека обобщим нашите съвети при зазимяване на пчели:

Разберете дали кошерът ни е силен или слаб
Обединете слабите кошери
Проверете майката
Най-важната стъпка: оставете мед в кошера
Стесняване и повдигане на кошера

Източник: agrozona.bg