дом НОВИНИ Животновъдите и пчеларите могат да кандидатстват за помощ за унищожени животни и...

Животновъдите и пчеларите могат да кандидатстват за помощ за унищожени животни и пчелни семейства

821
Снимка: pixabay.com

Във връзка с щетите от наводненията вследствие от продължителните дъждове, припомняме че животновъдите и пчеларите могат да получат обезщетения по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия“.

Регистрираните земеделски стопани със загинали животни и пчелни семейства трябва да попадат заявление до съответните областни дирекции „Земеделие“, където има сформирани постоянни комисии. Служители ще посетят на място животновъдните обекти на пострадалите фермери за съставяне на констативни протоколи за нанесените щети. Помощта се прилага от 2014 г., като всички областни дирекции „Земеделие“ имат достатъчно натрупан опит и утвърдени указания по прилагане на схемата.

Източник: mzh.government.bg