дом СЪВЕТИ ЕСЕННО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ВАРОАТОЗАТА

ЕСЕННО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ВАРОАТОЗАТА

471

При борбата срещу вароатозата в настоящия етап се прилагат редица комплексни мерки. Това означава непрекъснато атакуване на паразита през цялата година – пролетно третиране, използване на механично-биологични методи през лятото и есенно третиране. Особено важно е есенното третиране, което е основно в борбата срещу вароатозата, поради причини, дължащи се на биологията на пчелното семейство и биологията на паразита. При пропуснато пролетно третиране или ако пчеларят не е прилагал механично-биологични методи по време на медосбора, в края на юли или през август могат да се появят безкрили и недъгави пчели в кошерите.
В цял свят за борба срещу паразита са предложени и създадени много препарати с различен химичен състав, приложени по различни начини: в захарния сироп, чрез опушване, напръскване с аерозолни средства, напудряне с прахообразни средства,поставяне на ленти от пластмаса, дърво или други материали, напоени с различни акарицидни субстанции и др. Всички те се включват в химичните методи.

Досега все още няма създаден препарат, който да отговаря на всички изисквания за безвредност за пчелите, лесно приложение, без остатъчни количества в пчелните продукти, висок ефект и ниска стойност. Изискванията на съвременния етап са завишени за всички страни, приравнили своите стандарти с тези на Европейската общност. Известните досега химични средства показват акарициден ефект – от 80 % до 99 %. Те имат различни недостатъци, като невъзможност за унищожаване на акарите в запечатаното пило, зависимост от температурата, създаване на резистентни отродия акари, натрупване в пчелните продукти – восък и мед и др. Тези проблеми могат да бъдат разрешени с внедряването на безвредни химически препарати – киселини, етерични масла, екстракти от различни растения и други природни продукти, които за съжаление са с по-малка ефективност. Пчеларят трябва да избере средство, което е регистрирано в съответната страна и произведено от фирма, регламентирана за производството на такива препарати. За да се получи най-висок ефект при неговото прилагане, трябва да се спазват няколко основни правила: да се спазват указанията на фирмата производител за правилната му употреба – доза, кратност на третиранията и други допълнителни условия /например температура/; да се съхранява правилно; да се спазват карантинните срокове – колко време след прилагането на препарата може да се получава стоков мед; преди третирането да се поставят на дъното на кошера намаслена хартия и мрежа. Хартиите с падналите акари да се сменят своевременно и да се изгарят; третирането да се провежда едновременно при всички пчелни семейства в целия район.
В страните на Югоизточна Европа и у нас основното третиране с химически средства се извършва в началото на август – след свалянето на магазините и получаването на стоковата продукция. С това се цели да се запазят от увреждане пчелите, които ще зимуват. Известно е, че отгледаните през август и септември пчели могат пълноценно да запасят с резервни вещества своето белтъчно-мастно тяло, да иззимуват нормално и през пролетта да отгледат първите поколения пчелно пило. Когато те са увредени от акара имат по-малка продължителност на живота. Семейства с такива пчели напускат гнездото или умират в края на есента и през зимата.
Една група от препаратите за борба срещу вароатозата са на базата на амитраза в различни концентрации и форми за прилагане /през 7 дни/. В България е регистриран Варостат-Р, който се прилага чрез опушване. При него течността и лентите са опаковани поотделно и накапването с активната субстанция става преди самото третиране.

Системните препарати са представени от Перицин. След поемането от пчелите активните субстанции отиват в хемолимфата и при смученето й акарът умира. Перицин на Байер и Апипротект /българският препарат Перицин – 0,64% гранулат/ са регистрирани в Германия, България, Сърбия и други страни. Прилагат се във вид на суспензия /5 г от препарата в 50 мл вода/, с която се напръскват междурамията с пчели. Двата препарата се използват само за есенно третиране /два до три пъти през 7 дни/.
С внедряването на препаратите от групата на синтетичните пиретроиди в борбата срещу вароатозата се отстраняват някои недостатъци на останалите акарицидни средства – краткотрайното действие, многократното и трудоемко прилагане. Те показват най-висока ефективност в сравнение с другите препарати – до 99,9 %. Активните субстанции – флувалинат и флуметрин са включени в различни носители – ленти, изработени от поливинилхлорид, дърво и др., които я излъчват продължително време: от 6 до 8 седмици. Действието на тези препарати е контактно. Когато пчелата влезе в допир с някаква чужда субстанция, тя може да я пренесе при социалните контакти. У нас са регистрирани Варостоп и Байварол, които съдържат флуметрин и Варотом – с флувалинат. От първите два препарата се поставят по 1-4 ленти /през 2 междурамия пчели/, а от втория – 1 до 2 ленти /през 3 междурамия пчели/, в зависимост от силата на пчелните семейства и степента на опаразитеност с акара. Лентите се окачват между питите от страната на пилото. Голямо предимство на тези препарати е това, че могат да се прилагат успешно и когато в пчелното семейство има пило. Лентите се оставят в кошера в течение на един до два развойни цикъла на пчелното пило /4 до 6 седмици/ и по този начин всички паразити, които излизат заедно с младите пчели, влизат в допир с препарата. Така акарът Varroa може да се отстрани от пчелното семейство до 99,9 %, но затова пък трябва да се лекуват едновременно всички семейства в даден пчелин и в цялата област. След този период лентите трябва да се извадят от гнездото, за не преччат на зимното кълбо и да не се създава резистентност срещу паразита.

Тъй като акарът Varroa има способността много бързо да се адаптира към използваните химически средства, се разработват все нови и нови препарати. В много райони на Европа той е развил резистентност към широко използваните акарициди. Освен това при използването на химическите средства опасността от попадане на остатъчни количества в пчелните продукти е голяма. Това налага борбата срещу акара да се води и с алтернативни субстанции – органични киселини и етерични масла и др. Алтернативната борба срещу вароатозата е много добре проучена в Швейцария, Германия и други страни на Европа, където препаратите на основата на синтетичните пиретроиди действат слабо.

Мравчената киселина /МК/ намира широко приложение в борбата срещу вароатозата. Прилага се в периоди, когато в гнездото има пило. Използват се готови плаки, които се поставят върху питите. Може да се приложи еднократно и двукратно третиране. Първото третиране се извършва след свалянето на магазините, а второто в средата на септември. Регистрирани препарати на базата на мравчена киселина у нас са Формитом – плаки, напоени с 60% мравчана киселина и Формил – флакони с мравчена киселина, която се изпаравя по-бавно.

Тимолът е естествена субстанция, която се съдържа в малки количества в някои видове мед. Въпреки това трябва да се използва след медосбора, тъй като може да повлияе на вкуса и мириса на меда. Той дава до 90-97% ефективност при оптимални условия. Прилага се при температура над 12°С в доза 15-20 g. Тимолът се втечнява на топло и се излива върху парче вискозна гъба. У нас все още няма регистриран препрат на базата на тимол. При използването му от пчеларите има опасност да се прилага тимол, който не е съхраняван правилно – има червеникав цвят и вредно влияние върху пчелите.

Оксаловата киселина /ОК/ може да бъде приложена в периоди без пило чрез пулверизиране или чрез накапване. В първия случай 30 g оксалова киселина дихидрат се разтварят в 1 000 ml вода. Питите се наръсват от двете страни с 3-4 ml разтвор с пулверизатор. При накапването се използва захарен разтвор /75 g ОК за 1 l захарен сироп/ – по 5 ml за всяко междурамие. У нас има регистриран препарат на базата на оксалова киселина – Оксавар, който се прилага под формата на спрей.
Примерната схема за третиране с тези препарати може да бъде следната:
Унищожаването на акара Varroa е много трудна и сложна задача и за нейното осъществяване в редица страни са създадени схеми за профилактика и борба, включени в нормативните документи на ветеринарните служби. Тези схеми предвиждат непрекъснат /целогодишен/ контрол на акара чрез комбинираното съчетаване на всички методи за борба. Необходимо е правилно съчетаване на отделните методи и добра организация за тяхното провеждане. На настоящия етап е невъзможно пълно освобождаване на пчелните семейства от паразита, затова се цели намаляването му до степен, която не уврежда значително пчелите и пилото.

Август 1-2 третирания с мравчена киселина /Формитом/ или 1 третиране с Формил
Септември 1 третиране с мравчена киселина /Формитом/
Октомври 1-2 третирания с оксалова киселина – Оксавар
Ноември при липса на пило и високо опаразитяване /пропуснато третиране през септември/ – третиране с Оксавар

Ст.н.с. д-р Калинка Гургулова НДНИВМИ, София

Източник: Пчеларски Вестник