дом АГРО НОВИНИ ЕК прие „Нова сделка за опрашителите“

ЕК прие „Нова сделка за опрашителите“

1807
Снимка: pixabay.com

Европейската Комисия представи „Нова сделка за опрашителите“, за да се справи с обезпокоителния спад на дивите опрашващи насекоми в Европа

Обновената инициатива определя действията, които трябва да бъдат предприети от ЕС и държавите-членки, за да се обърне тренда на намаляване на опрашителите до 2030 г., тъй като днес всеки трети вид пчели, пеперуди и летателни мухи изчезва в ЕС. Новата сделка допълва предложението на Комисията за Закон за възстановяване на природата от 2022 г. и е ключова част от Стратегията за биологично разнообразие до 2030 г., Стратегията „от фермата до вилицата“ и Европейската зелена сделка, става ясно от съобщение на сайта на ЕК.

Опрашителите са неразделна част от здравите екосистеми

Без тях много растителни видове ще намалеят и в крайна сметка ще изчезнат заедно с организмите, които зависят от тях, което би имало сериозни екологични, социални и икономически последици. Тъй като около 80% от културите и дивите цъфтящи растения зависят от опрашването от животни, загубата на опрашители е една от най-големите заплахи за природата, благосъстоянието на хората и продоволствената сигурност в ЕС, тъй като компрометира устойчивото дългосрочно селскостопанско производство. Днешният геополитически контекст допълнително засили необходимостта да направим нашата хранителна система по-устойчива, включително чрез защита и възстановяване на опрашващите насекоми.

Обръщане на негативния тренд на спад при опрашителите

Ревизираната инициатива на ЕС за опрашителите определя цели до 2030 г. и действия по три приоритета. Основният приоритет е подобряване на опазването им и справяне с причините за тяхното намаляване. На първо място Комисията ще насочи усилия към по-добро опазване на видове и местообитания като ще финализира плановете за опазване на застрашени видове опрашители.

Възстановяване на местообитанията в селскостопанските ландшафти също е част от мерките, които ЕК ще предприеме – по-специално чрез повече подкрепа за щадящо опрашителите земеделие в рамките на Общата селскостопанска политика.

Намаляване на въздействието на употребата на пестициди върху опрашителите е друга цел на Комисията. Планират се законови изисквания за прилагане на интегрирано управление на вредителите или допълнителни методи за изпитване за определяне на токсичността на пестицидите за опрашителите, включително сублетални и хронични ефекти. Тъй като прекомерната употреба на пестициди е ключов двигател на загубата на опрашители, намаляването на риска и употребата на пестициди съгласно предложението на Комисията за устойчива употреба на пестициди ще бъде от решаващо значение.

Подобряване на местообитанията на опрашителите в градските райони, справяне с въздействието върху тях, причинено от изменението на климата, инвазивните чужди видове и други заплахи като биоциди или светлинно замърсяване също са част от действията, които Комисията възнамерява да предприеме до 2030 г.

Разработване на национални стратегии за опрашителите

Друг приоритет е мобилизирането на обществото и насърчаването на стратегическото планиране и сътрудничество. Комисията ще подкрепи държавите-членки да разработят национални стратегии за опрашителите.

Още по темата може да прочетете във февруарския брой на списание A ZONA.

Източник: agrozona.bg