дом НОВИНИ ЕК иска България да намали с 35% на употребата на пестициди до...

ЕК иска България да намали с 35% на употребата на пестициди до 2030 г.

47
Снимка: КРОСС

/КРОСС/ Европейската комисия е предложила на всяка държава членка собствена цел за намаляване на употребата на пестициди. Българските фермери трябва да спестят 35%, което и отрежда последно място в дъното на класацията заедно с Швеция, Румъния, Словакия, Гърция, Хърватска и Чехия.

На 20 юли в аграрното министерство е получено писмо от Европейската комисия до министъра на земеделието на Република България, в което е посочено, че Комисията е изчислила минималния % намаление, необходим за всяка държава членка. За Република България са предоставени следните данни – 35% за цел 1 (намаление на употребата и риска от химически пестициди) и 51% за цел 2 (намаление на употребата на по-опасни пестициди), съобщават от МЗм в отговор на запитване от Агрозона.

Основната дискусия в Съвета по проекта на Регламент и правнообвързващите цели и методологията на ЕК тепърва предстои, казват още от аграрното ведомство.

Основата за това предложение е общата цел от стратегията на ЕС от Фермата до вилицата за намаляване употребата на пестициди с 50 процента в целия ЕС до 2030 г. Както става ясно, целта от 50 процента не се прилага еднакво за всяка страна. Вместо това трябва да се отчете първоначалната ситуация в съответната държава-членка. Следователно 50-те процента трябва да се разглеждат само като средна цел.

За Комисията размерът от 50 процента очевидно не е достатъчен за повече от половината държави-членки. Това става ясно от неофициален списък на целите на 25 държави-членки, публикуван от американското списание Politico. Цифрите са изведени въз основа на средното количество пестициди, приложено в периода от 2015 до 2017 г.

Класирането
Италия оглавява списъка с целите за намаляване на цялостната употреба на химически пестициди. До 2030 г. италианските фермери трябва да постигнат цел за спестявания от 62 процента. Следват я Малта с 61%, Словения с 59% и Кипър с 58%. На пето място са Германия и Белгия с по 55 процента. Над 50% трябва да спестят още Франция, Испания, Финландия, Австрия, Латвия, Естония, Литва и Нидерландия.
За Португалия е планирано намаление от 49 процента. Дания и Люксембург не са включени в списъците, разгледани от Politico.

Друг списък, който посочва с колко трябва да се намали употребата на химикали , считани за най-опасни, поставя нашата страна в горната част на класацията. Там редукцията трябва да бъде с 51% за България, както съобщават от нашето Министерство на земеделието.