дом НОВИНИ ЕКСПЕРТИ НА БАБХ ПРЕДСТАВЯТ НОВИТЕ МОМЕНТИ В НАРЕДБА 13 ЗА ОПАЗВАНЕ НА...

ЕКСПЕРТИ НА БАБХ ПРЕДСТАВЯТ НОВИТЕ МОМЕНТИ В НАРЕДБА 13 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ

144
Снимка: pixabay.com

Експерти на Българска агенция по безопасност на храните ще представят новите моменти в Наредба 13/2016 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, след нейното изменение и допълнение от 2020 г. Това ще стане по време на уебсеминар, който ще се състои на 28 януари, четвъртък, от 15:00 часа. Основната тема на семинара е „Рискове за пчелите свързани с растителното здраве. Насоки за работа с Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности на БАБХ“. Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието чрез нейните териториални областни офиси в Кюстендил и Русе, Българска агенция по безопасност на храните и Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) „Никола Пушкаров“.

Конкретните теми, които ще бъдат засегнати по време на семинара включват: оповестяване на мероприятията чрез Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности (ЕПОРД); действия на комисията при констатиран подмор; вземане и анализиране на проби от пчели и растителност.

Участниците ще получат информация за различните фактори за намаляването на пчелите, за влиянието на пестицидите върху този процес и за прилагане на принципите на интегрираното управление на вредителите за опазване на околната среда и намаляване употребата на пестициди и в същото време за предпазване растенията от болести. Ще бъде представена информация и за новите моменти в Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, както и ще бъдат дадени практически насоки за регистрация и работа с Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности (ЕПОРД) на БАБХ.

Устойчивата употреба на пестицидите и защитата на пчелите опрашители от тяхното въздействие ще бъде основната тема на информационния семинар. Учените ще разкажат повече за основните групи пчели опрашители, факторите за упадъка на пчелите и интегрираното управление на вредителите.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация:  https://forms.gle/tg5ESfAtk1NuAyPd9

Линк за достъп: https://zoom.us/j/95171354342

ID за семинара: 951 7135 4342

Програма и покана за събитието може да видите ТУК.

Източник: agrozona.bg