дом НОВИНИ ДРЕСИРОВКА НА ПЧЕЛИТЕ

ДРЕСИРОВКА НА ПЧЕЛИТЕ

486
Снимка: pixabay.com

Лятната активност на пчелите е тясно свързана с принос в гнездото на свежи нектар и прашец. За подпомагане на активната дейност на пчелите през този период може да допринесе и пчеларят. Съществуват достатъчно данни, че още в началото на 20-ия век пчеларите са полагали усилия и са имали успех в добиването на чистосортни (монофлорни) медове – липови, лавандулови, детелинови и т.н.

Обикновено подготовката на пчелите към събиране на определен сорт мед се извършвала като от кошера се отстранявал събрания мед, а питите били напръсквани с разтвор на сорта мед, който пчеларят желае да получи. Така пчелите тръгвали да събират такъв нектар, на какъвто усещали миризмата в кошера. По-късно тези опити и приоми били забравени в продължение на няколко десетилетия. Едва след това, под ръководството на проф. А. Губин на основата на близо 10 годишни проучвания на биологията на лятната опрашителна дейност на пчелите се установяват закономерности, на базата на които се открива (или по-точно преоткрива) способът за управление на тази дейност, известен в цял свят като „дресировка на пчелите“.
Известно е, че в процеса на живота на пчелното семейство в пчелите-работнички се изработват рефлекси за мястото на пашата, за формата, цвета и миризмата на посещаваните от тях цветове. Ако обаче тези рефлекси не се подкрепят и с отделяне на нектар тези „дразнители“ губят сигналното си значение.

Дресировката по миризма на определено растение се прави в случай, когато пчелите са поставени непосредствено до посева на това растение и пчелите може да събират от него прашец и нектар дори и в неголеми количества. Дресировката се заключва в ежедневно подхранване на пчелите със захарен сироп с миризма на цветовете на това растение. Прави се захарен сироп 1:1, сварява се и когато температурата му се снижи до 15-20° С в него се поставят свежонабраните цветове без зелените им части. Цветовете трябва да заемат една трета от обема на сиропа. Съдът се покрива и сиропа се оставя до другата сутрин. Преди да започне летежа на пчелите на всички пчелни семейства в хранилката се сипва по 100 мл. сироп. По-голямо количество сироп снижава ефекта от дресировката. Това се прави всяка сутрин в продължение на 10-15 дни. При такава дресировка 10 пчелни семейства например може да опрашат 500 декара от културата като посещенията на пчелите върху цветовете й се увеличава повече от 5 пъти.

Установявайки възможността за дресиране на пчелите за посещения на определен вид учените преминаха и при други опити, целящи по същество малко „надхитряне“ на пчелите за целите на по-доброто опрашване. Установи се, че ако в стопанство със силно нектародайна култура се засади и такава, отделяща по-малко нектар пчелите може да бъдат „надхитрени“ и накарани да посещават и двете. Просто към ароматизирания захарен сироп се добавя и аромат от другия растителен вид. Тъй като пчелите могат да запомнят няколко различни миризми, в тях се изгражда рефлекс и към смесената миризма. Така те летят и към нектароотделящите цветове и към тези, които не отделят или отделят малко нектар. Нужно е само и двете култури да цъфтят едновременно.
По този начин например, ако до посев с фацелия, която е силен медонос, се засее и площ с червена детелина, които цъфтят едновременно, посещаемостта на дресираните пчели детелината се увеличава около 50 пъти, въпреки че те не събират нектар от нея поради дълбоките нектарници. Затова пък добивът на семе от детелината се увеличава неколкократно.

Източник: Пчеларски Вестник