дом ЗА ПЧЕЛИТЕ ДЕН ГОДИНА ХРАНИ

ДЕН ГОДИНА ХРАНИ

1106

Месец юни е летен месец със сравнително благоприятни, за дейността на пчелите, температури. Има чести превалявания, предимно краткотрайни. Има и гръмотевични бури и ветрове. Биологичното развитие на пчелното семейство през този месец с нашата помощ достига своя максимум 60–70 000 пчели. Логично е да приемем тогава, че през месец юни пчеларят трябва да използва тази биологична активност. Семейството трябва да бъде приведено от пчеларя в работно състояние.

България, макар малка по площ страна, има 11 основни климатични зони, отличаващи се с голямо растително разнообразие. Пчелните семейства следват това разнообразие и са различни по сила, съответстваща на флоропокритието и местната температура.

През юни има райони с преминали главни паши и там пчелните семейства дори се нуждаят от подхранване (напр. Дунавската равнина). Но има райони с главни паши – ливади, липа, мащерка, горска растителност – което означава медобер.

Пред всяка главна паша пчелното семейство трябва да е оптимално развито. Често се появява роевото настроение, което може да провали главната паша, въпреки че е нормално явление. Пчеларят трябва да познава първите признаци на роевото настроение, защото то набира скорост и става трудно преодолимо. Особено внимание трябва да се обърне на обема на жилището – осигуряването с рамки и магазини, строителна дейност, микроклимат, млада, снасяща много майка. Въпреки всичко има години, когато роевото настроение не може да се овладее. Не всички причини за това явление са известни. То е като истинска болест, макар че болест няма. Най–сигурната борба с роевото настроение, според научните твърдения, е използването на всички хранителни вещества от пчелния организъм. Това означава много работа, т.е. интензивна кърмаческа дейност, усилен летеж, донасяне на много нектар, восъкоотделяне, преработка на захарен сироп, правене на отводки – с други думи, енергията на пчелите трябва да бъде използвана максимално в полза на пчеларя.

Месец юни е най–благоприятен за производство на качествени майки. Без качествени майки продуктивно пчеларство няма.

През месец юни в някои райони пашата е слаба, а семействата не трябва да отслабват, за да се подготвят за късната главна паша – слънчогледовата. При тях трябва да бъде осигурено максимално размножаване, за да бъде достигнато оптималното им развитие. Силен кошер може да се създаде изкуствено чрез съединяването на две средни и/или по–слаби семейства. Пчеларите трябва да запомнят, че в пчеларството 1 + 1 = 4, което означава, че ако двете семейства поотделно могат да дадат по 10 кг мед, то обединени, те ще дадат 40 кг.

Пчеларят трябва да осигури близка до пчелите, достъпна паша. Защото транспортните разходи при пчелите са невероятно високи! За да съберат 1 кг мед, пчелите правят 150 000 полета. Заблуда е да се чака голям добив при далечно отстояние от пашата. Известно е, че за 1 км път една пчела изразходва 0,43 мг захар (по А. Ф. Губин). Преработката на нектара е също много скъпа, като трябва да се осигури обем и достатъчна вентилация. Потребността от кислород е значителна. Дишането на едно нормално пчелно семейство от 1кг изисква средно 20 литра килород за един час през лятото. Летните горещини са мъчителни и непоносими за пчелите. Пчелното пило при температура над 36ºС започва да загива (смъртността е около 6%). При температура от 38ºС загиват 48% от ембрионите. Това е страшно, но вярно!

Помогнете на пчелите с вода, мрежести дъна, с добра вентилация, със засенчване и т.н.

Стресовите ситуации, предизвикани от пчеларя – отваряне, прегледи, вадене на мед – увеличават консумацията на кислород и храна и разстройват работата на пчелните семейства. Затова е редно прегледите да се избягват или при необходимост да се извършват привечер. Безцелното отваряне на кошерите е винаги вредно и носи неосъзнати загуби.

Трудно е да се конспектира дейността на пчеларя през месец юни, но независимо от това в кой район са неговите пчелни семейства, със своите действия той трябва да допринася за целогодишно силни семейства. Това се постига чрез млади, качествени, високопродуктивни майки, създаване на двумайчини семейства, много отводки, развити майки, добър имунитет, добра храна, чистопородност, добра вентилация и други.

Нашата генерална политика през месец юни е да насочим колкото се може повече пчели към нектаросъбиране и нектаропреработване, защото главната паша е кратка и ще се извлче повече нектар, ако повече пчели посещават цветовете. Яйцеснасянето свеждаме до необходимия минимум, защото то пречи на нектаросъбирането. Ограничаването на кърмаческата дейност рязко удължава живота на пчелите и намалява ефекта от подтискането на размножаването – броят пчели не се губи, а остава приблизително същият. Изискването един кошер да има 65–70000 пчели трябва да се спази.

Събраните много мед и прашец ще се превърнат в много пчели, ако има една качествена, новооплодена, млада майка.

За месец юни и главните паши важи в пъла степен правилото: „ДЕН ГОДИНА ХРАНИ”. Главните паши са кратки и от тях трябва да се вземе максималното количество нектар.

Откъс от трилогията „Интензивно пчеларство”