дом ЗА ПЧЕЛИТЕ ДЕЗИНФЕКЦИИТЕ В ПЧЕЛАРСТВОТО

ДЕЗИНФЕКЦИИТЕ В ПЧЕЛАРСТВОТО

102
Снимка: pixabay.com

След забраната на антибиотиците и сулфонамидите за лечение и профилактика на бактериалните болести по пчелите и пилото, единствени начини за профилактика се явяват технологичните методи и дезинфекциите. За предпазване на пчелните семейства от болести е нужно прилагането на много стриктна профилактика, важен елемент от нея са дезинфекциите. Чрез тях се унищожават болестотворните микроорганизми в околната среда. В пчеларството се извършва на: кошерите, пчеларския инвентар, питите, ръцете и дрехите на пчеларя и други вещи, били в допир с болестотворните микроорганизми.

Дезинфекциите биват профилактични (предпазни) – за недопускане възникването на заразни и паразитни болести; текущи – за ограничаване и ликвидиране на възникнала заразна и паразитна болест и заключителни – след ликвидирането на дадена заразна болест и премахване на карантината (ограничителните мероприятия).
Дезинфекционните средства биват физични и химични:
– физичните са: висока температура – обгаряне с пламък, в пещ с температура над 150 О С, вряща вода, водна пара, рентгенови лъчи, УКВ и др.
– химичните са: водни разтвори на различни химични вещества като: сода каустик, формалин, оцетна или мравчена киселина, хлорна вар, гасена вар и др.
Изборът на дезинфекционното средство зависи от неговите свойства, от вида на болестотворните причинители и от материала, който трябва да бъде дезинфекциран.
В пчеларството дезинфекциите се използват за унищожаване на причинителите на гнилцовите заболявания: нозематозата, паратифа, аскосферозата и др. Те се извършват при:
– възникнало заразно заболяване в пчелина с цел ликвидирането му;
– закупуване на стар и употребяван пчеларски инвентар (кошери, центрофуги, тенекии и др);
– при прекратяване на заразно заболяване и вдигане на карантинните ограничения;
– при провеждане на есенните (IX) и пролетните (IV) профилактични мероприятия в пчелина.

При есените дезинфекции се цели механичното почистване и обеззаразяване на кошерите с оглед зимния, затворен начин на живот на пчелите. При пролетните – се очистват гнездата от натрупаните през зимата микроорганизми в гнездото.
Най-лесен и сигурен начин на дезинфекции на дървените и метални предмети (кошери, преградни дъски, надрамъчни капаци, дъна, рамкоповдигачи и др. се извършва чрез обгаряне с пламък (най-практично с газова горелка или бензинова лампа).
При наличие на голям казан, пригоден за подгряване, горните предмети се потапят за 10-15 мин. в горещ 2-4 % разтвор на сода каустик. След това се изваждат и обмиват обилно с течаща вода.

Центрофугите, тенекиите за мед и други съдове се дезинфекцират чрез напръскване с 5-10 % разтвор на формалин. Може да се използва и 2-4 % разтвор на сода каустик, при условие, че центрофугите са от неръждаема ламарина. Накрая също се обливат обилно с вода.

Годните за по-нататъшна употреба пити на болни от нозематоза, паратиф, септицемия или аскосфероза семейства може да се дезинфекцират с 5-10 % разтвор на формалин, формалинови пари или 3% оцетна или мравчена киселина. Напръскването се извършва с лозарска или друга пръскачка, така че разтворът да попадне на дъното на килийките. Напръсканите пити се поставят в плътно затварящ се шкаф или кошер и се оставят за 4-5 часа в затоплено при 25-30О С помещение или на слънце. Работи се с предпазни очила, ръкавици и облекло. Преди употреба питите се оставят на открито за обезмирисване.
Мястото, където са били болните кошери, се застила със слама и се опламенява, след което се прекопава.

Обгарянето с пламък се извършва в затворено помещение или във време, когато пчелите не летят. Кошерите се почистват от восъка и клея чрез изстъргване с остър нож или шпакла върху найлоново платно, след което отпадъците се изгарят или закопават в земята. Дървените части се обгарят с пламък, като горелката се държи с наклон от 45 градуса към обгаряната повърхност. Обръща се особено внимание на ъглите и фалцовете където лежат рамките. Обгарянето продължава до леко покафеняване на дъските като пламъка се премества равномерно вляво и вдясно до обгаряне на цялата вътрешна повърхност. Обръща се особено внимание на дъната. Прелките и външните стени се боядисват с боя.
Добре и навреме извършените есенни и пролетни дезинфекции гарантират здравето на пчелните семейства.

Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ

Източник: Пчеларски Вестник