НАЧАЛО НАУКА ДЕБЕЛА МЪХЕСТА /ЗЕМНА/ ПЧЕЛА

ДЕБЕЛА МЪХЕСТА /ЗЕМНА/ ПЧЕЛА

51
Снимка: pixabay.com
  • 15
  •  
  •  
  •  
  •  

ДМП е често срещано име на групи от големи, изцяло покрити с власинки, най-често жълто-черни, общностно ориентирани пчели. Основно населяват териториите с умерен климат на северното полукълбо, често достигайки по-далеч на север и по-високо на височина в сравнение с други пчели.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДМП са подобни на техните близки роднини, медоносните пчели по това, че техните семейства се управляват от пчела „майка“, която основно снася яйца, много работнички, които са дъщерите на „майката“, и търтеи (мъжки пчели), произведени през размножителния период. Въпреки тези прилики, семействата на ДМП единствено оцеляват по време на топлите сезони; младите пчели-майки изкарват летаргичен сън сами през зимата, за да създадат ново семейство следващата пролет. В допълнение, броят на индивидите в семейството на ДМП е много по-малък, отколкото броя на индивидите в семейството на нормалните медоносни пчели. ДМП не общуват помежду си чрез средството на танца за съобщаване местоположението на храна и вода, както е в нормалните семейства на медоносните пчели, също така, въпреки че и ДМП събират нектар, преработвайки го в мед, те не складират големи количества подобно на медоносните пчели.

Тъй като тяхното присъствие е натрапчиво, а и поради тяхната важна роля в природата, биологията им е добре проучена. Те са между малкото пчели в природата, които сами регулират телесната си температура. През студеното време, пчелата майка и работничките се топлят като вибрират с двигателните си мускули и това им позволява да летят и работят при по-ниски температури в сравнение с други насекоми. Техният по-голям размер и покритото им с власинки тяло също допринася за запазване на подходяща за живот и работа температура. Тези особености им позволяват да живеят при северните ширини и алпийски височини. ДМП са изключително чувствителни към промени в заобикалящата ги среда. В Англия много семейства са изчезнали в последните десет години поради усвояването на земеделски земи и различни земеделски работи.

НАУЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ

ДМП принадлежат към клона на семейство „BOMBUS“ om фамилията „АРIDАЕ“, клас HYMENOPTERA.

ЖИВОТА НА ЕДНО СЕМЕЙСТВО

Гнездото на ДМП представлява сферична кухина с единствен вход/изход. „Майката“ подбира вече съществуваща кухина, като например изоставено леговище на полска мишка, за да даде живот на ново семейство. Повечето екземпляри гнездят в земята. „Майката“ изгражда малка купчинка, използвайки каша от прашец в средата на гнездото, снася голямо количество яйца и го запечатва с восъчна тапа. Също така тя изгражда полукълбо от восък за мед, което се разполага от към входа на жилището й и което тя запълва с нектар. „Майката“ се храни от този нектар докато снася яйцата.

Новоизлюпените ларви частично изяждат изсъхналата каша прашец в клетките си. На по-късен етап майката продължава да ги подхранва през малък отвор в тяхната клетка. След като достигнат окончателното си развитие, ларвите формират пашкул, в който настъпва крайната метаморфоза на тяхното развитие, благодарение на което се появяват първите работнички на новото семейство. Последващите ларви се отглеждат от пчелите работнички така, както това става при нормалните медоносни пчели, но за разлика от тях, гнездото на ДМП не е организирано върху плоски вертикални восъчни пити, а върху растяща купчина от клетки. Към края на лятото „Майката“ започва снасянето на неоплодени яйца, от които се излюпват търтеите. Новоизлюпените женски екземпляри по това време на годината стават новите „Майки Кралици“, които биват оплодени малко след това.

Идва момента, в който пчелите работнички и търтеите умират, а новооплодените „Майки“ отлитат в търсене на сигурно място за летаргично презимуване.
В природата е позната и една разновидност на ДМН, така наречената „КУКУВИЦА“, която се явява паразит за непаразитните ДМП. Те нападат гнездото, убиват местната „Майка“, снасят яйца, които биват отглеждани от пчелите работнички. Често паразитните ДМП разрешават само техни ларви да се отглеждат и излюпват. Характерно за паразитните ДМП е, че те не притежават кошнички за цветен прашец, тъй като не го търсят.
ОПРАШВАНЕ

ДМП са важни за опрашването на много растения. „Майките“ и пчелите-работнички събират прашец и го транспортират обратно в семейството в поленови кошнички на задните си крачка. Пчелите-работнички са no-малки, ако са родени в началото на годината и по-големи към нейният край. Друга характеристика за семейството е, че има различни по големина пчели работнички по едно и също време със съответно различно по дължина хоботче, което определя тяхната специализация към различни видове растения.

ДМП са отдавна признати като важен компонент за опрашването на различни растения. Напоследък учени са успели да създадат способи за избягване на зимното летаргично състояние на ДМП с цел непрекъснатото обновяване на семейството. Това води до способността им да опрашват растения, които преди това не са успявали да опрашат. В момента ДМП се използват изключително за опрашването на домати и ягоди, отглеждани в оранжерии.

Превод: Тодор ЗЛАТАНОВ

Източник: Пчеларски Вестник


  • 15
  •  
  •  
  •  
  •