дом СЪВЕТИ Да опазим пчелите от роене

Да опазим пчелите от роене

1245
Снимка: pixabay.com
Роенето не е самоцелно занимание на пчелите, а вроден инстинкт за размножаване. При него се увеличава броят на пчелните семейства и те се разселват в други райони. Много често новият рояк прелита големи разстояния в търсене на друго подходящо място за разселване. То се открива от пчелите разузнавачки още преди да излети роякът от старото си място.

Роенето е полезно за пчелите, но не и за пчеларя, тъй като пчелите на изпадналото в роево състояние семейство са пасивни. Те не летят, не работят в кошера, висят като брада под прилетната дъска или стената на кошера, не отделят восък и не изграждат пити. Пчелата майка изцяло спира снасянето на яйца, теглото й силно намалява, за да може и тя също да излети с рояка. Това води до понижаването на продукцията, защото след излитането на роя в семейството силно намалява броят на пчелите и те не могат да използват следващите паши.

За появата на роево състояние или инстинкт за роене трябва да са налице някои условия: в пчелното семейство да има голямо количество запечатано пило, да има много малко или изобщо да няма открито пило, да има наличие на много млади пчели и слаба поддържаща паша. Така възникналите условия не ангажират младите пчели с отглеждането на пилото или с преработката на нектара.

До това състояние се стига винаги по вина на пчеларя, който не е осигурил на майката достатъчно площи за снасяне. Когато това бъде направено, се осигуряват постоянни площи с открито пило, за изхранването на което са ангажирани младите пчели.
Добрият пчелар не бива да допуска роево състояние в пчелина през лятото. За целта трябва да се осигурят на майката неограничени площи за снасяне на яйца.

Ако плодникът е пълен с пило – 8-9 пити, то на даданблатовите системи се поставя магазин, а на многокорпусните системи – коруси. За недопускане на роене пчелното семейство трябва да се наблюдава периодично, да се регулира яйцеснасянето и да се осигури изобилие на открито пило.

Автор: д-р Валентин Иванов, квмн     Източник: Вестник Десант