дом СЪВЕТИ ГРИЖИ ЗА НОВОСЪЗДАДЕНИТЕ ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

ГРИЖИ ЗА НОВОСЪЗДАДЕНИТЕ ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

430
Снимка: pixabay.com

Във всеки пчелин трябва да има две групи пчелни семейства: постоянна – състояща се от основни, помощни и новосъздадени пчелни семейства и временна – представляваща резервните майки.

Всяка от тези групи има своето значение за успешното и перспективно развитие на пчелина. Увеличаването на броя на пчелните семейства е било винаги една от основните задачи на пчеларя. То не бива да бъде самоцел, а е нужно да е подчинено на обмислен план за най-бързото и последователно развитие на новосъздадените семейства.

Много често начинаещите любители-пчелари, в стремежа си бързо да увеличават броя, не спазват основните изисквания за създаването и развитието им. Не са редки случаите, когато се вземат пити от ненапълно развити основни пчелни семейства и новите се правят с недостатъчно пчели, вследствие на което силно изостават в своето развитие.

На такива семейства не се придават майки и те са принудени сами да ги произвеждат. По този начин се отглеждат крайно некачествени майки, а отводките закъсняват с развитието си. Ето защо, за да се избягнат тези грешки, е необходимо да се извършват следните добри пчеларски практики:

– Да се използва начинът на сборно създадено пчелно семейство. При него се вземат по една пита от 5-6 основни пчелни семейства и поради това те могат да бъдат с повече пчели, пило, мед и прашец. Така се оформя отводка на 5-6 пити, която при полагане на грижи от страна на пчеларя бързо може да стане основно пчелно семейство и успешно да използва обилното нектароотделяне.
– Да се налива в продължение на 6-7 дни вода в празните килийки на крайната пита.
– Периодично новото семейство да се подсилва с пита със зряло люпещо се пило.
– Тези семейства да бъдат осигурени поне с 5-6 кг мед. При по-малки запаси да се попълват чрез подаване на пити с мед или да са подхранват със захарен сироп /1:1/ 1-2 пъти седмично.
– Периодично да се подават изградени шоколадовокафяви пити.
– При настъпване на обилно восъкоотделяне да се дават рамки с восъчни основи.
– Разширяването им да става само с по една изградена пита и то само тогава, когато пчелите са се разположили и върху преградната дъска.
– Отоплителните материали да се използват до изпълването на плодника /корпуса/ с пити и пчели.
Извършвайки всички тези мероприятия след създаването на нови пчелни семейства, пчеларят ще е в състояние да отгледа силни такива, които ще могат да съберат отделяният в природата нектар и да презимуват успешно.

Д-р Наско Кирилов, двм

Източник: Пчеларски Вестник