дом ЗА ПЧЕЛИТЕ Грижа за пчелите през февруари

Грижа за пчелите през февруари

179
снимка: unsplash.com

През повечето години времето през февруари у нас се подобрява. Наред със студените дни има и такива, в които температурата се повишава над 10-12°С и пчелите не само се облитат за прочистване, но летят през целия ден. В такива дни започват да носят и прашец от най-рано зацъфтелите растения – кокиче, минзухар, елша, леска, кукуряк и др. Това е причината пчелните семейства да преминат от зимен покой в активно състояние и да започне отглеждането и на пило, коментират от НССЗ.

Според състоянието на времето през февруари трябва да се извърши осведомителен преглед в пчелините

Пчеларят трябва да открие и да прегледа бегло гнездата на пчелните семейства за установяването на:

Наличието на майка

  • От централната част на гнездото се изважда пита и ако по нея има разновъзрастно пило – яйца, личинки и запечатано пило, това показва, че в това семейство има майка. Ако на извадената пита няма пило, изважда се втора – съседната откъм центъра на гнездото, и се проверява. Не се ли установи пило в дадено семейство, а в другите има, независимо от поведението на пчелите, пчеларят трябва да постави в средата на гнездото контролна рита. Това е пита с яйца и млади личинки, взета от друго семейство, пчелите от която са изтърсени (на горната летва на рамката се поставя белег – кабърче и др., за лесното й откриване). След 3-4 дни тази пита се проверява. Ако на нея има изградени маточници, това показва, че семейството е без майка. Няма ли маточници, в семейството има майка, но тя още не е започнала да снася. Опитните пчелари могат да открият по поведението на пчелите дали проверяваното семейство има майка, или е осиротяло.

·  Количеството и разпределението на меда в гнездото.

Ако покрай горните летви на питите от центъра на гнездото има ивици от мед по цялата дължина, това показва, че семейството е осигурено с храна за няколко седмици, дори и силно да се понижат температурите през този период. Когато обаче пчелите се излезли върху горните летви на питите и в централните пити не се виждат участъци с мед, макар че в крайните пити се виждат медени площи, това семейство трябва да се смята за неосигурено с храна.

При понижаване на температурите под 6-7°С пчелите образуват плътно кълбо върху пилото в центъра, откъсват се от крайните пити с мед и ако застудяването продължи повече от 4-5 дни, те не могат да се хранят – медът е далеч и те умират от глад въпреки наличието на мед в крайните пити.

·  Обема на гнездото

  1. Покриват ли се всички пити в него от пчели, или има и непокрити. Ако пчелите не покриват плътно питите, гнездото трябва да се стесни, като част от питите се прехвърлят зад преградната дъска (изнасят се празните или с малко мед пити). При добро стесняване на гнездата при зазимяването почти не се налага стесняване при този преглед, освен ако пчелите са били физиологически изтощени и са дали голям подмор.

Всички констатации при прегледа се записват на партидата на семействата

Нередностите трябва да се отстранят на другия ден след прегледа, ако пчеларят не успее да стори това още същия ден. При поставена контролна пита проверката се извършва след 3-4 дни.

Когато центърът на гнездото е останал с малко храна или без храна, още при прегледа пчеларят трябва да извърши преразпределение на медовите запаси в гнездото независимо от ниските температури или да даде пити с мед от склада.

На осиротелите семейства трябва незабавно да се придадат майки от запасните. Ако пчеларят не разполага със запасни майки, осиротелите семейства трябва да се присъединят към редовни – по-добре към по-слаби, за да ги подсилят. Не бива да се разчита на отглеждането на млада майка. Пчелите отглеждат такава майка, но поради липсата на търтеи тя остава неоплодена независимо от подходящите за това външни условия, снася неоплодени яйца, от които се отглеждат само търтеи, и семейството след време загива.

При осведомителния преглед на пчелите след оправянето на нередностите и стесняването на гнездата чрез изваждане на пити зад преградната дъска пчеларят трябва да подобри температурния режим в тях чрез покриването им отгоре с плат или затварянето на междурамията с летвички (рейки), ако това не е извършено при зазимяването.

Спасяване на пчелно семейство от глад

Пчеларите трябва да преодолеят страха от отварянето на кошерите и подпомагането при нужда на пчелните семейства при ниски температури. Когато се налага да се спаси семейството от гладна смърт, гнездото може да се открие дори и при температура – 10-15°С, да се поместят крайните 1-2 пити и да се постави пита с разпечатан, предварително затоплен мед или с топъл захарен сироп.

През февруари пчеларят трябва да довърши ремонта на инвентара, който ще използва през сезона, да постави тела на рамките, да прегледа отново извадените през есента пити и ако има „пропуснати негодни или повредени, да ги отдели за бракуване.

Източник: agrozona.bg