дом НОВИНИ В новата ОСП пчеларите могат да получат подпомагане за услугата опрашване

В новата ОСП пчеларите могат да получат подпомагане за услугата опрашване

2986
Снимка: pixabay.com

Национална програма по пчеларство ще продължи да се прилага и в новата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз. Това ще стане под формата на секторни интервенции, които са част от общият Стратегически план на България, заяви заместник-министърът на земеделието Момчил Неков при откриването на 19-тото на Международното изложение „Пчеларство – Плевен 2022 година”, като уточни, че МЗм провежда конструктивна комуникация със сектора, с цел сътрудничество при разписване на дейностите включени в отделните интервенции. Той допълни още, че в националния план е предвидено подпомагате на пчеларите за услугата опрашване по направление агроекология.

Пчеларството е сред приоритетите на Министерство на земеделието, посочвайки, че както и до сега финансирането им ще се осигури от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и средства от националния бюджет.

Прием по подмерки 6.1 и 6.3

Аграрният заместник-министър припомни, че към момент е отворен прием по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Финансовата помощ по подмярката е в размер на 25 000 евро и се изплаща на два етапа.

До 02 март 2022 г., е отворен и прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. По нея се предоставя подпомагане за устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства, като също е определен приоритет на проекти, насочени устойчиво и цифрово икономическо възстановяване. Финансовата подкрепа по подмярката е в размер на левовата равностойност на 15 000 евро.

Заместник-министър Неков обърна внимание, че по мерките, по които е удължен срока, Национална служба за съвети за земеделието (НССЗ) ще съдейства в земеделските производители за изготвяне на техните проекти за кандидатстване.

„Планираните за прилагане интервенции в пчеларския сектор ще се изпълняват от 2023 година, тъй като текущата Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2020-2022 г. ще продължи да се прилага до нейното приключване“, информира още заместник-министърът.

Източник: agrozona.bg