дом ЗА ПЧЕЛИТЕ ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА УРОДСТВА ПРИ ПЧЕЛИТЕ

ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА УРОДСТВА ПРИ ПЧЕЛИТЕ

120
Снимка: pixabay.com

Нерядко под влияние на вредното въздействие на някои неблагоприятни за живота на майката или на цялото пчелно семейство условия, настъпва неправилно развитие на яйцата и на какавидите и формиране на уродливи пчели.

Хермафродитните пчели имат признаци едновременно и на пчела работничка и на търтей. Те не са способни за никаква работа и пчелите сами ги изгонват. Предполага се, че това явление се дължи на частично оплождане на яйцето, което е вече започнало да се развива партогенетично.

Албиносите са пчели, по-често търтеи, които по време на тяхното развитие в килийката под влияние на неблагоприятните условия се излюпват с бели очи /поради липса на пигмент/. Албиносите не виждат и за това лошо летят или никак не летят.
Циклопите или еднооките пчели притежават на челото едно сърповидно око.
При всички тези уродства се прибягва до сменяване на майката.

Безкрилите пчели и търтеите с недоразвити крачка и крилца са в резултат на: изстудяване в стадия на какавида – явление, особено често при прегледа през студено време; даване на личинката на нектар и прашец от някои отровни за тях растения; отравяне на личинките с развален прашец; отравяне с прашец и нектар, събиран от обработени с инсектициди растения; силно стръскване на питите със запечатано пило; восъчния молец, който, правейки ходове в питата с пило, поврежда личинките и осакатява какавидите; паразитното заболяване.

Пчели-майки – при напълно развита полова система притежават кошнички и восъчни огледалца най-вероятно поради недостатъчно хранене на личинката.

Търтеи-джуджета се излюпват от „гърбато пило“ (неоплодени яйца), снесени в пчелна килийка при търтовките.

Д-р Наско КИРИЛОВ, двм

Източник: Пчеларски Вестник