дом ЗА ПЧЕЛИТЕ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СТРЕСА ПРИ ПЧЕЛИТЕ

ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СТРЕСА ПРИ ПЧЕЛИТЕ

1106
Снимка: pixabay.com

Стресът е в резултат на някакво нарушаване на спокойствието на пчелите. То може да се случи през всеки един период на годината в резултат на най-различни фактори, но най-вредно е неговото действие през зимния период на годината, когато пчелите са събрани в пчелно кълбо.

Що се отнася до факторите, които го предизвикват те могат да бъдат от най-различен характер, но в крайна сметка могат да се групират в две основни групи:

А/ Фактори от природен характер;

Б/ Човешкият фактор.

А/ Природните фактори могат да бъдат следните:

1/ Климатичните промени през различните сезони и различните години, които се проявяват по различен начин. Ще спомена само някои от тях:

1.1./ Вятърът е много стресиращ фактор за пчелите, ако пчеларят не е избрал подходящо място за устройването на пчелина. Това място трябва да бъде на завет, закътано и защитено от ветровете, които духат в съответния район или местност.

Често в пчеларските вестници и списания съм виждал прекрасни цветни снимки на пчелини, които показват кошери разположени в равни редици, като по конец и нивелир, всичките боядисани в еднакъв цвят. Всичките кошери са разположени върху обширна равна поляна, на която краят не се вижда. На тази поляна не се вижда нито едно дърво или храст. Не се вижда и никакъв друг предмет, или растение, което да служи за ориентир за пчелите. Пчелините на тези цветни, прекрасни снимки са като за изложба, те са идеални за реклама, но дали са най-подходящи за живота на пчелите.

След преминаването към семеен начин на живот, пчелите са устройвали своите жилища в хралупи, в горите, където са защитени от всякакви ветрове, а заедно с това дърветата са били и постоянни ориентири на пчелите за намиране пътя към своите жилища. Трябва да се отчита и факта, че температурата в гората е с 6-7 С по-висока в сравнение с тази на откритата поляна.

Вятърът, който удря по кошерите или влиза през прелката силно безпокои и дразни пчелите и те постоянно се насмукват с мед, от който при преработката му се отделя голямо количество въглероден двуокис /СО2/ и водни пари, а в червата на пчелите се натрупват много не смлени вещества, които предизвикват диария и появата на нозематоза. Ускоряват се жизнените процеси и то през зимните студове, в резултат на което животът на пчелите се съкращава значително.

В моя дългогодишен пчеларски опит съм констатирал следното. Имам един пчелин разположен на южния скат на малка рекичка, върху тераси. Това място е защитено от ветровете от запад, изток и север от малка акациева горичка. От север мястото допълнително е защитено и от по-голямата височина на брега. Зимно време, когато отивам на пчелина обличам голяма и топла шуба, а когато пристигна на пчелина събличам шубата и сакото и оставам само по пуловер, защото там е топло, тихо и приятно и пчелите са спокойни;

1.2/ Друг природен фактор, който безпокои пчелите е чукането по кошерите от надвиснали клони и падането върху кошерите на ледени парчета от клоните на дърветата. Тези причини за стресирането на пчелите могат и е задължително да се отстранят от пчеларя.

1.3/ Посещението на пчелите от различни диви или домашни животни или чукането по кошерите от кълвачи, или синигери също безпокоят пчелите. За да не се допусне това, пчеларят трябва да загради пчелина, за да не могат в него да влизат животни, а за да се прогонят птиците трябва да се нанижат на тел или здрав конец парчета станиол, или дискове, които да се опънат над кошерите.

1.4/ Изчезването на майката, което макар и рядко, понякога се случва, също причинява голям стрес у пчелите. Ако това се случи през топлия период на годината семейството има възможност да се възстанови, ако в него има прясно пило и яйца, или се придаде от друго семейство. По този начин осиротялото семейство може да си произведе нова млада майка. Но ако семейството осиротее през есента и зимата и пчеларят спешно не предприеме спасителни мерки, като му придаде резервна майка, или да го съедини с друго семейство, то това семейство ще загине. През зимата останалите без майка пчели разпускат кълбото и започват да се движат по питите и да търсят майката, като издават жални звуци.

Преди години имах такъв случай с едно семейство, което в началото на декември остана без майка. Пчелите в него силно шумяха и макар температурата на въздуха да беше само 7-8 С те излизаха на прелката и се връщаха обратно с бръмчене. След като им придадох една отводка с млада майка, семейството се успокои и през лятото събра много мед.

1.5/ Оставането на някое семейство без храна или с недостатъчно количество храна, също силно стресира семейството. Имах такъв случай преди години. През февруари имаше няколко по-топли дни, когато температурата се повиши до +7-8 С, а снегът беше около 20 сантиметра. Отидох на пчелина да сваля снега от покривите и прелките на кошерите. След като свърших тази работа си тръгнах, но до оградата, близо до портата бях поставил един кошер, от който видях да излитат бързо пчели, а температурата на въздуха беше 7 С и продължаваше да спада, защото вече се мръкваше. Върнах се и отворих семейството. Извадих всичките пити заедно с пчелите. В тях нямаше капка мед, а само на една пита в края имаше, колкото палеца ми, запечатан мед. В един лежак бях оставил резервни пити. Взех от тях 3 пълни с мед пити и ги поставих в гладното семейство. Отгоре сложих вестници и върнах празните пити с пчелите. На другия ден едва изгазих снега, но занесох още 3 пълни с мед пити и ги сложих в същото семейство. През пролетта това семейство се разви и стана едно от най-силните ми семейства в пчелина и донесе много мед.

Причината това семейство да остане без мед беше тази, че през есента, когато вадех меда, всичките негови пити в магазина бяха до край пълни, надути и запечатани. Тези пити извадих последни и направих заключение, че щом в магазина има толкова много мед, то и в плодника има. Ако не бях го прегледал през февруари това семейство щеше да умре от глад най-късно след 5-6 дни. Този случай ме убеди, че пчелите могат да поднесат всякакви изненади.

1.6/ При дълги зими, макар и с не много ниски температури, ако няма поне 1-2 топли дни с температури над 12 С дебелото черво на пчелите се препълва, което кара пчелите да напуснат кълбото и да се освободят от екстрементите. Това те правят в кошера, което причинява силен стрес у пчелите.

Б/ Човешкият фактор

Най-големият стресов фактор за пчелите си остава Човекът-Пчелар. И сега много пчелари си правят криви сметки, че като вземат големи количества мед от плодниците, те ще могат да възстановят нужните запаси, като ги подхранват редовно с течна или твърда храна /захарен сироп/ през зимните месеци. Тези пчелари грешат много като считат, че чрез зимните подхранвания те ще постигнат още две цели:

  • Ще продадат извадения мед на по-висока цена и
  • Ще стимулират пчелите за ранно развитие, чрез стимулиране майката да увеличи снасянето на яйца и пчелите да отгледат много рано млади пчели, за да посрещнат пашата от акация с много пчели.

Но тези сметки са без кръчмаря, както мъдро е казал народът. Защо???

Честото отваряне на пчелното гнездо, чрез повдигане на надрамъчната табла предизвиква панически стрес у пчелите. Проникването на светлина в гнездото, където пчелите живеят, развиват се и градят восъчни пити и всички дейности вътре в кошера се извършват при пълна тъмнина, като в кошера през прелката влиза само малко отразена светлина. За своята дейност вътре в кошера на пчелите им помагат 5-те чифта очи – прости и сложни. Тук му е мястото да отбележа, че пчелите макар да са съвсем дребни същества /10 000 пчели тежат само 1 килограм/ имат изключително развити органи – зрение, слух, обоняние, равновесие, тежест и други, които превишават многократно тези на човека. Така например пчелите усещат мириса на цветовете на цъфтящите растения на разстояние 1 200 метра от пчелина. Пчелите разпознават всички цветове на слънчевия спектър, с изключение само на червения цвят, който пчелите възприемат като черен.

Пчелите виждат и ултравиолетовата светлина, която човешкото око не разпознава.

Това помага на пчелите да летят в облачно и мъгливо време и дори нощем.

Пчеларите трябва да знаят, че пчелите имат много силно развито чувство за равновесие. Само леко поклащане на кошера и пчелите вътре в него започват силно да бръмчат.

Пчелите усещат и разпознават промяната в температурата само с 0,5 С и т.н. и т.н.

Много от пчеларите, които отварят своите кошери мислят само за целите, които са си поставили, но нито за миг не се замислят как пчелите възприемат проникването на светлина в кошера и колко много тази светлина ги безпокои и стресира.

Асен ВЪКОВ – Видин