дом НОВИНИ Вносът на чужди майки застрашава местната популация пчели

Вносът на чужди майки застрашава местната популация пчели

45
Снимка: pixabay.com

Само за пет години смъртността на медоносните пчели се е увеличил от 2,4% до 19%, съобщава проф. Евгения Иванова

„Прекомерната комерсиализация на пчеларството в Европа, и в частност в България, води до промяна в състава на генофонда при местните популации, което повишава тяхната уязвимост от вредители и появата на нови патогени“, коментира в статия проф. Евгения Иванова, биолог-изследовател и университетски преподавател в катедра “Биология на развитието” на Биологическия факултет при Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, съобщава БТА.

Според изследвания сред причините за загуби на пчелни семейства са генетично замърсяване на адаптираните към местните условия на средата популации, влошаващо се качество на пчелните майки, опаразитяване с Varroa и Nosema, вируси, други заболявания, както и съществуващи неизяснени засега причини.

Проблемът се задълбочава и поради установени нарушения на българското законодателство от пчелари, които безотговорно внасят пчелни майки с чужд произход в адаптираните местни популации, негативно въздействайки върху генофонда на местната за България медоносна пчела и застрашаващи жизнеността ѝ, алармира проф. Иванова.

Тя добавя към това и земеделските производители, които обработват селскостопанските култури с все по-нови и разнообразни пестициди (някои от които нерегламентирани, забранени или подложени на специален режим на използване), много от които с директно токсично действие върху медоносните пчели, постепенно натрупващи се в околната среда и криещи потенциална опасност за живите организми.

За периода 2017 – 2022 г. в България е отчетено значително повишаване на смъртността на медоносните пчели – от 2,4 до над 19% , като в някои райони с преобладаваща медоносна растителност, подлагана активно на обработване с пестициди, са констатирани залпови отравяния на медоносните пчели, довели до унищожаване на цели пчелни стопанства. Установено е, че за проучвания период в страната ни рязко се е увеличила загубата на пчелни семейства заради смъртността на пчелите в тях (16,4 на сто). В същото време качествата на пчелната майка (2,85 на сто) и природните бедствия (0,12 на сто) по-слабо са повлияли общите загуби, констатирани през последните години.

През 2021 г., в подложени на химичен анализ проби от пчели и хранителни запаси в семейството от райони в България с установена залпова смъртност на медоносни пчели, е констатирано присъствие на остатъчни количества от 27 пестицида. Резултатите от изследванията доказват, че замърсяването с пестициди води до хромозомни мутации, увреждане на ДНК в клетките и влошаване репродуктивното здраве на пчелите.

Източник: agrozona.bg