дом АГРО НОВИНИ Вносителите искат да отпадне и разрешителния режим за изграждане на кладенец за...

Вносителите искат да отпадне и разрешителния режим за изграждане на кладенец за битови нужди

115
Снимка: pixabay.com

Група народни представители са внесли Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, в който предлагат регистрацията на кладенци да бъде в сила само в случаите при използване за стопанска дейност, но не и за битови нужди.

Публикуваният на 3-ти ноември Законопроект на страницата на Народното събрание предлага също изграждането на кладенец за индивидуално безплатно водовземане на подземни води да се извършва, без да е необходимо разрешително.

Законопроектът, предложен от десетимата народни представители на „Възраждане“ предвижда още водовземни съоръжения, предназначени за дейности по чл. 43, ал. 2 може да се използват за стопански цели след издаването на разрешително, когато:

  1. не се увеличава максимално допустимото количество до 10 куб. м за денонощие;
  2. не се нарушават изискванията към водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване – ако водовземното съоръжение ще се ползва за самостоятелно питейно битово водоснабдяване;
  3. е налице документация;
     

    Намаляване на административната тежест

В мотивите към Законопроекта се посочва, че чрез приемането му ще бъде намалена административната тежест върху населението и заедно с това ще се възпре хипотезата, че от 28-ми ноември 2022 г. гражданите черпещи вода за задоволяване на собствени потребности ще се превърнат в закононарушители поради това, че не са регистрирали водовземното съоръжение.

„Задължението на басейновите дирекции да администрират водоползването от тези многобройни микро обекти създава огромна и напълно излишна административна и бюрократична тежест както на стотици хиляди български граждани, така и на самите басейнови дирекции“, се посочва още в текста към Законопроекта.

Вносителите посочват още, че често гражданите, които подават заявление за изграждане на водовземно съоръжение получават отказ, което възпрепятства възможността им да се сдобият въобще с кладенец.

„Това са дейности, които са се осъществявали от векове на територията на страната без подобен разрешителен и регистрационен режим и без да са довели до негативни ефекти върху околната среда, състоянието, качеството и количеството на водите“, се посочва още в мотивите към Законопроекта.

Източник: agrozona.bg