дом СЪВЕТИ ВАРОАТОЗАТА – ТРЕТИРАНЕ КОГА И С КАКВО?

ВАРОАТОЗАТА – ТРЕТИРАНЕ КОГА И С КАКВО?

1256
Снимка: pixabay.com

Тази пролет много добри и интелигентни пчелари ми се оплакаха от загинали не малко пчелни семейства. От разговорите им разбрах, че имат пропуски при третирането им срещу вароатоза. Първо, разминаване с ветеринарните препарати и второ с времето за третирането.

Независимо, че много пъти, лично аз съм писал, вероятно някои не са разбрали или пък криво са ме разбрали. Затова повтарям още един път, кога и с какво трябва да се третират пчелните семейства срещу вароатоза. Трябва всички пчелари да се доверим на пчелите и да ги следваме и подпомагаме в тяхната дейност. Много от пчеларите смятат, че по-добре от пчелите могат да прогнозират тяхното развитие. Това е голяма грешка. Пчелите най-добре разбират, кога нектарът свършва и прогнозират времето. Затова, всеки пчелар трябва да следи кога в неговия пчелин пчелите изгонват търтеите.

Щом пчелите почувстват, че нектарът е на привършване в природата, те спират почистването на търтеевите килийки и майката престава да снася търтееви яйца, а пчелите спират да хранят търтеите и ги изгонват в крайните пити и извън кошера. Това са важни инстинкти в пчелното семейство, изработени през милионите години еволюция на пчелите.

Тук трябва да се замислим какво става с пчелите и семейството за в бъдеще, през есенно-зимния период?

Това означава, че оттук нататък пчелите се подготвят за зимата. В тяхното тяло се образува в по-голямо количество белтъчно-мастното тяло. Пчелите наедряват и са 25-30% по-едри и тежки от летните. Това са есенно-зимните пчели, 88-90% от излюпените през август пчели ще зимуват. Те трябва да са жизнени и добре обезпечени с хранителни вещества за през тежкия зимен период.

Над 85% от кърлежите на вароатозата се излюпват и развиват върху търтеевите ларви. Щом в семейството няма търтееви ларви, кърлежите снасят яйцата си в килийките с работническо пило. А за нас са важни тези ларви, от които ще се излюпят есенно-зимните пчели. Те, както отбелязахме вече, трябва да са жизнени! Т.е, върху ларвите им не е трябвало да се излюпват и изхранват кърлежи. Такива пчели са с понижена 20-40% жизненост и не могат да преживеят повече от 20-28 дни. Тези пчели не доживяват до пролетта!

От тук идва и изводът, че кърлежите трябва да бъдат ликвидирани в пчелното семейство преди спирането на търтеевото пило, за да не нападат работническото и да не отслабват зимните пчели.

Всеки пчелар трябва да мисли и действа в тази посока! Зимните пчели, отгледали върху ларвите си кърлежите, не могат да преживеят през зимата.

От всичко изнесено до тук следва изводът, че убиването на кърлежите трябва да стане около 1 август, за да може пчелното семейство да отгледа нормални жизнени пчели и да се запаси с нужните хранителни запаси за зимата, минимум 25-30 кг нектарен мед и 2-3 кг цветен прашец.

Затова винаги се казва, че новата пчеларска година започва от началото на август, предната година (т.е. от извършената подготовка на семействата за зимата).

Това е за времето на третирането.

С какъв препарат трябва да се третират пчелните семейства? Разумният отговор е: (с тези, които ликвидират – убиват най-добре кърлежите). Това са пиретроидите: флуметрин или флувалинат.

Това са препаратите, които се съдържат във лентите: Варотом, Варостоп, Байварол. Те са контактни отрови и щом пчелата се протрие покрай тях – убиват кърлежа. Те престояват в пчелното гнездо 30-35 дни, достатъчно време всяка излюпена пчела да може да получи от това вещество.

Това третиране трябва да стане от 25 юли до 4-5 август (за различните години и районни на страната е различно).

Днес на пазара се появиха различни препарати. Едните убиват кърлежа, но действат бързо, като мравчената киселина, тимола и други, защото пчелите бързо вентилират въздуха от гнездото, а след няколко часа от пилото с излюпването на пчелите излизат новите кърлежи. Този момент, като че ли убягва на много от пчеларите и те не го взимат под внимание. Тези препарати трябва да се използват 3 до 5 пъти през 4-5 дни, за да засегнат всички излюпващи се пчели и да ги обезпаразитят. Кърлежите, намиращи се в неизлюпените и затворени килийки, са защитени и недостъпни за лекарствените препарати. Те могат да ги убият, когато излязат извън килийката, с излюпващата се пчела и затова трябва третиранията винаги да се повторят след 4-5 дни, за да бъдат убити всичките кърлежи.

При зазимяването, наред с подреждането на пълните пити с мед и прашец, е необходимо да се извърши и последно третиране, като се напръскват пчелите с 3.5% оксалова киселина (35.0 грама оксалова киселина на 1 литър вода), за да бъдат ликвидирани евентуално останалите живи кърлежи на вароатозата, по тях.

Пчелари, не подценявайте пчелите, ако не сте бъркали в плодника при центрофугирането на меда, пчелите най-добре знаят къде да сложат прашеца и къде меда. В хралупата и на клона, никой не им подрежда хранителните запаси, но и никой не ги краде, а те оцеляват без проблемно, всяка зима.

Мислете и за пчелите, оставете им нужната храна, още при зазимяването и не се грижете, да ги подхранвате веднага след Нова година.

Науката и практиката са доказали многократно, че за правилното пролетно развитие на пчелното семейство, на 1 април в гнездото му трябва да има минимум 12 килограма мед и 2-3 пити прашец.

Източник: Пчеларски Вестник                     Автор: Доц. д-р Боян Първулов