дом АГРО НОВИНИ Важни срокове за фермерите изтичат в края на юни

Важни срокове за фермерите изтичат в края на юни

96
Снимка: pixabay.com

Вижте за кои стопани се отнасят те и какви документи са необходими

Важни срокове за фермерите изтичат в края на юни. До 30 юни т.г. стопаните трябва да удостоверят, че отговарят на изискванията за „активен земеделски стопанин“, за да могат да участват в разпределението на директните плащания през настоящата Кампания 2023. Срокът за кандидатстване за директните плащания бе удължен до 21 юли т.г. с промени в Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни.

Проверките за изпълнение на изискване за активен земеделски стопанин ще се извършват от Държавен фонд „Земеделие“  въз основа да данните от годишните отчети за дейността за предходната година, подадени в Националния статистически институт (НСИ) и/или въз основа на данните от годишните данъчни декларации, подадени в Националната агенция за приходите (НАП).

В Закона за статистиката е предвидено задължение за физическите лица, включително земеделските стопани, да представят в НСИ годишен отчет за дейността, съдържащ статистически данни и счетоводни документи за осъществяваната от тях стопанска дейност. Срокът за подаване на тези данни от физически лица е от 1 март до 30 юни 2023 г. Отчетът, който те трябва да попълнят, е Приложение 1 – „Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс“ (НФ1).

Задължение да подават годишни отчети за дейността имат само тези физически лица – земеделски стопани, които извършват стопанска дейност и реализират продукти на пазара, а не тези, които произвеждат продукти за собствено потребление.

Вторият важен срок, който изтича на 30 юни т.г., се отнася за тютюнопроизводителите, които могат да подадат копия на протоколите за изкупените количества тютюн на хартия или електронно в службите по земеделие по места във връзка с възможността за корекция на данните в регистъра по Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за референтните години от 2016 до 2018 г. Периодът е референтен и от някоя от трите години стопаните ще трябва да си изберат, за да могат да им бъдат изчислени ставките по схемата Преходна национална помощ за тютюн, която ще продължи да действа и през следващия програмен период. На база подадените от тях данни в общинските служби по земеделие служителите ще имат три дни да актуализират информацията в регистъра, е записано в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, чиито промени бяха обнародвани в 52 брой на Държавен вестник.

Източник: agrozona.bg