дом ЗА ПЧЕЛИТЕ БОЛЕСТ НА МАЙКАТА – НЕДОРАЗВИТИ КРИЛА

БОЛЕСТ НА МАЙКАТА – НЕДОРАЗВИТИ КРИЛА

130
Снимка: pixabay.com

Лошо оформяне на крилата! Тук става дума за излюпване на пчелни майки с лошо оформени крила, а не за вторично увреждане на крилата по време на живота и работата в пчелното семейство. Излюпването на майка с лошо развити крила е често явление в пчеларската практика и се дължи на различни причини.

През 1954 г. Nachinohe и Onishi съобщиха за една мутация (изменения в наследствеността, което се предава на поколенията), при която пчелните майки се раждат с недоразвити предни и задни крила (доминиращ фактор свързан с рецесивен летален ген). На мястото на крилата в този случай има само слабо оформени израстъци и майките не могат да летят. Когато от такива изкуствено оплодени майки (естествено оплождане не може да се извърши) се получават нови, те имат същият недостатък т.е. касае се за унаследен белег.

Раждането на майки с лошо оформени крила може да се дължи и на външни причини и на практика то е много по-често. Когато какавидата, от която ще се получи бъдещата пчелна майка, е подложена на едно по-продължително простудяване, поради нарушен температурен режим в пчелното семейство, тази пчелна майка може да излезе от килийката с лошо развити, деформирани крила. Използването на пчелни майки с лошо развити крила поради простудяване през стадия на какавидиране според Weiss (1962 г.) не е така рядко и в някои случаи може да представлява истински проблем за пчеларя. Получаването на майки с деформирани крила е често явление и при по-напреднал стадии на вароатоза по пчелите или при други механични увреждания.

Независимо дали се касае за наследствени или за външни причини, свързани с нарушена психология на отглеждане, или заболяване, резултатът от получаване на майки с недоразвити крила е един и същ. Те не могат да извършат полета свързан с оплождането им и остават стерилни.

Профилактиката и борбата с това вредно явление трябва да се организира след изясняване на причините, които са го породили. Да се изясни дали се касае за унаследено уродство или за такова получено в резултат на нарушен режим на отглеждане или заболяване. С отстраняване на истинските причини няма да се допускат рецидиви.

Във всички случаи такива пчелни майки се отстраняват незабавно, а на пчелното семейство се предава нова, физиологично добре развита майка.

Автор: Проф. д-р Кънчо КЪНЧЕВ           Източник: Пчеларски Вестник