дом ЗА ПЧЕЛИТЕ БОЛЕСТИТЕ ПО ПЧЕЛИТЕ И ПИЛОТО

БОЛЕСТИТЕ ПО ПЧЕЛИТЕ И ПИЛОТО

184
Снимка: pixabay.com

Всяко нарушаване на нормалните процеси в живия организъм води до по-слаби или по-силни промени във физиологичните функции и се изразяват в болестно състояние. Жизнените процеси във всеки организъм са пряко свързани и зависими от условията, при които живеят. Пчелното семейство, живеещо постоянно в кошера, е в пълна зависимост от условията в него (температура, влага, храна). Затова и болестите по пчелите и пилото, дори и заразните, като американски гнилец, нозематоза, вароатоза и др., се влияят в голяма степен от технологичните условия, при които се отглеждат семействата през различните сезони на годината.
Пчелното семейство представлява единен биологичен организъм, състоящ се от отделни индивиди (майка, пчели, търтеи и пило). Различното устройство и начин на живот на пчелите и пилото обуславят появата и развитието на различни болести (на пилото и на пчелите).

Еднаквите по сила, вид и продължителност на въздействие болестотворни причинители не предизвикват еднакви по характер и тежест болести. Силните, правилно и пълноценно хранени и отглеждани при хигиенични условия (температура и влага) семейства, по-леко понасят вредните въздействия, отколкото гладните и поставени при лоши условия пчели и пило.
Болестите, както при всички живи същества, така и при пчелите и пилото биват незаразни и заразни.

Незаразни са онези, при които боледуват отделни индивиди, без болестта да засяга останалите. Такива са различните уродства и ненормални състояния, диарии, простудяване, прегряване, търтовачност, кражби, отравяния и други. Те не представляват сериозен проблем за пчеларството с изключение на масовите отравяния, когато може да умрат всички летящи пчели.
Заразни са болестите, при които отделни или група микроорганизми или паразити, попаднали в тялото на един организъм, бързо се размножават, в резултат на което предизвикват различни по тежест патологични промени. Попаднали в друг организъм, те предизвикват същите болестни прояви. За кратко време обхващат голям брой индивиди, а това е особено опасно за пчелите и пилото, които са струпани в големи компактни маси (десетки хиляди на едно място, при едни и същи условия). Те представляват сериозна опасност за пчеларството-особено болестите на пилото.

Първоизточници на заразата са болните и умрелите, в които са се размножили неимоверно много (с милиарди) микроорганизми, причинители на даденото заразно заболяване. Всички предмети, по които са полепнали екскременти, секрети и други остатъци като пити, рамки, преградни дъски, дъна, мед и др. стават вторични източници на зараза. Те съхраняват продължително време заразните причинители и ги предават на други организми, в резултат на което предизвикват разширяване на заболяването всред все по-голяма група индивиди.
Една заразна болест се внася в здрав пчелин обикновено със заразени кошери, пити, инструменти, рояци, майки, пчели крадци, търтей, мед и други предмети били в контакт и замърсени с отпадъци от болни. В пчелина заразата се предава от семейство на семейство още и с ръцете на пчеларя, центрофугата, заразен мед и др. Разпространението на заразата вътре в кошера става посредством близкия контакт на пчелите, недобре почистените килийки в питите и от пчелите кърмачки, които преди това са били (до 4-5 дневна възраст) – чистачки и са почиствали умрелите и съдържащи милиарди микроорганизми ларви и техните отпадъци.

Най-големи поражения нанасят заразните болести на пилото, защото се прекъсва възпроизводството на пчели и семействата отслабват и загиват. При тях ларвите загниват, откъдето идва и наименованието им гнилец. Характерно за гнилцовите болести е това, че сред нормалното по вид и възраст пило се откриват празни и почистени килийки с пресни яйца в тях или сред незапечатаното пило се откриват останали неизлюпени – умрели ларви с хлътнали и прокъсани капачета на килийките. Получава се така нареченото шарено пило. Това е много характерен признак и трябва винаги да навежда на мисълта за нещо нередно. Забележи ли го пчеларя трябва веднага да реагира и потърси ветеринарния лекар или проверителя, а ако няма такъв – то някой по-опитен пчелар.
Пилото умира и при някои незаразни болести като прегряване или простудяване.

При прегряване умира пилото в средата на гнездото, а при простудяване – по края и са свързани с топло или студено време. При гнилцовите болести умрелите ларви са разпръснати по цялото пило.
Болестите по пчелите и пилото имат строго сезонен характер. През зимата няма гнилцови заболявания, защото няма пило. Тогава боледуват възрастните пчели от: паратиф, нозематоза, вароатоза, септицемия и др. Те са в зависимост от влошения микроклимат вътре в кошера и невъзможността за облитане на пчелите.
Пролетният период с честите захлаждания и отслабналите през зимата семейства е характерен за развитието на доброкачествените гнилцови заболявания, аскосферозата и аспергилозата.

Сезонен характер имат и отравянията при възрастните пчели, свързани с растително-защитните мероприятия в растениевъдството.

През горещите дни на лятото се създават благоприятни условия за разпространение и развитие на американския гнилец по пилото и вирусния паралич по пчелите.
Вароатозата се развива през целия период докато има пило в кошера, но най -тежки поражения нанася през зимата, когато кърлежите са върху възрастните пчели и смучат постоянно хемолимфа от тях и ги изтощават.
От проявата на различните болести през различните сезони зависи и профилактиката им, затова пчеларят трябва добре да познава биологията и правилното развитие на пчелните семейства, за да реагира своевременно.

Източник: Пчеларски Вестник              д-р Боян ПЪРВУЛОВ