дом АГРО НОВИНИ Близо 1 млн. птици у нас засегнати от инфлуенца през 2022 г.

Близо 1 млн. птици у нас засегнати от инфлуенца през 2022 г.

589
Снимка: pixabay.com

Най-много огнища са обявени в област Плевен

През 2022 г. са установени общо 23 огнища на високо патогенна инфлуенца по птиците (ВПИП) в България, 20 от които са при домашни птици, 1 при диви птици и 2 при птици в плен и са засегнати общо 740 979 птици, се посочва в Годишния доклад за епизоотичната обстановка по отношение на някои опесни болести по животните в България, съседните страни и ЕС за 2022 г

Засегнатите обекти са основно за патици (5 бр. за пекински патици и 4 бр. за патици мюлари), кокошки-носачки (6 бр.), бройлери (3 бр.) и лични стопанства (2 бр.). В два обекта заболяването се установява за втора поредна година, в един за трети път в продължение на 2 години, а в други два за трети път, но през предходни години.

Най-засегната е област Плевен с 10 огнища (9 от които при домашни птици), на следващо място по разпространение на ВПИП е област Хасково с 3 огнища, областите Пловдив, Габрово и Добрич са с по 2 огнища само при домашни птици, а областите Стара Загора и Бургас с по едно огнище при домашни птици. Важен фактор за разпространение на заболяването е близостта на обектите и гъстотата на популацията, особено в комбинация на обекти, отглеждащи в съседство кокошеви и водоплаващи птици и разпространението на ВПИП през последните години отличава Плевен, Пловдив и Хасково като по-често засягани от ВПИП региони.

Положителна тенденция се наблюдава през сезон есен-зима, през който е възникнало само едно огнище, потвърдено на 21.10.2022 г., което е ликвидирано и към края на 2022 г. на територията на страната вече няма действащи ограничителни (предпазна и надзорна) зони съгласно заповеди на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 относно спешни мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки.

Източник: agrozona.bg