дом НОВИНИ БИОЛОГИЯ НА МАЛЪК КОШЕРЕН БРЪМБЪР

БИОЛОГИЯ НА МАЛЪК КОШЕРЕН БРЪМБЪР

1107

Това е насекомен вредител, с пълна метаморфоза при развитието си.
Възрастното е бръмбарче с големина до 5 мм, което е около една трета от големината на пчелата, с големината на калинка. Женската снася яйца, по няколко на брой – в килийките или в други части на кошера. След около 6 дни от яйцето се излюпва ларвата, която е белезникава и продълговата. Това е най-вредния стадий на вредителя. Ларвата се храни с мед, восък, прашец и пило. По тялото си имат въздушни мехурчета, които им позволяват да се задържат по повърхността на меда. При това медът започва да ферментира и да потича от кошера. Ларвите бързо нарастват и за около 10-14 дни завършват своето развитие и се превръщат в какавиди. Какавидират в почвата около кошера като образуват големи отвори.

По наличието на ферментиращ и течащ от кошера мед и по отворите в почвата, може да се установят нападенията от малкия кошерен бръмбар. Какавидата в почвата остава за около 30-60 дни. Младият бръмбар отначало е жълт и постепенно става кафяв и кафявочерен. Тялото му е покрито с малки власинки. Бръмбарът живее до 6 месеца, през което време женската снася своите яйца. Младият бръмбар е много подвижен и се ориентира към светлината. Постепенно става по-бавно подвижен и се крие в тъмните части на кошера.

Ферментиралият мед е негоден за консумация от пчелите и човека. Освен в кошера, малкият кошерен бръмбар се развива и нанася повреди и на меда, восъка и другите пчелни продукти в склада.

Поради това, че това е нов насекомен вредител, срещу него няма разработени още ефикасни мерки за борба. От литературата се съобщава, че във Флорида за борба срещу него се използват ленти, напоени с органофосфорния препарат кумафос. Лентите се поставят в кошерите, в интервал от 7 до 45 дни, по време, когато още не са поставени магазините. Препарата е токсичен за човека и той не трябва да попада в меда за консумация. Освен това, за борба срещу отиващите за какавидиране в почвата ларви, във Флорида се използва препарат с име Gard Star, който съдържа 40% перметрин. С него се третира почвата около кошерите, за да се атакуват отиващите за какавидиране ларви. Този метод обаче едва ли ще даде голям резултат, тъй като ларвите преди какавидирането си вече са силно резистентни към действието на инсектицидите.

Данните, които съобщаваме за малкия кошерен бръмбар са литературни. За него данни са давани на Апимондия в Любляна през миналата година. У нас до сега той още не е установен. Почти е сигурно, че след като с бърза скорост се разпространява в други страни (САЩ, Австралия и Египет), то може да се очаква, че в скоро време ще се появи и в нашата страна. За неговото установяване много могат да помогнат нашите пчелари. НУЖНО е още тази пролет, при периодичните прегледи да се обръща внимание и да се наблюдава наличието на малки (около една трета от големината на пчелата) бръмбарчета в кошерите. На второ място – появата на ферментация на меда в кошера е един от важните показатели за появата на вредителя. На трето място са отворите в почвата около кошерите. Своевременното откриване на вредителя, би помогнало да се разработват и предприемат мерки за борба с него.
У нас със заповед на Министъра на МЗГ е натоварена работна група, която има за задача да разработва и прилага мерки описани в специализираната литература и съобщенията от официалните международни институции по проблема. Да се разработват и прилагат карантинни мерки за ограничаване на вноса на вредителя с плодове.
Работната група очаква да бъде подпомогната и от обикновените пчелари за евентуално откриване на вредителя.

Източник: Пчеларски Вестник                 Снимка: fao.org