дом НОВИНИ БИОЛОГИЯ НА ВОСЪЧНИЯ МОЛЕЦ

БИОЛОГИЯ НА ВОСЪЧНИЯ МОЛЕЦ

516

Един от опасните възбудители и приносители на заболявания по пчелите се явява големият(G. mellonella) и малкият(A. grisella Fabr.) восъчен молец. Те се срещат там където има пчели. Восъчният молец отделя фермента целаза, способен да разгражда пчелният восък. Гъсеницата на восъчният молец се храни с восък, при това предпочитат тъмните пити, съдържащи по голямо количество ризи, а не прясно изградени светли.

По данни на много изследователи, една самка на восъчният молец за периода си на живот снася от 400 до 18 хил. яйца. Излюпените от яйцата, гъсеници ядат восък и перга. Всяка гъсеница за периода си на развитие изяда 0.5 гр. восък и унищожава повече от 50 килийки. Поколението от една женска, за едно лято може да унищожи до 32 кг восък в същото време едно силно семейство дори и при постоянна паша, за едно лято може да произведе до 7.5 кг восък. Установено е, че три поколения от 5 двойки молци, при благоприятни условия на размножение, могат да изядат до 500 кг пити, съдържащи 300 кг чист восък.

Цикъла на развитие на восъчният молец продължава до 47 дни(8 дни яйце, 30-личинка и 9 какавида). Женската живее 7-12 дни, а мъжкият 10-26. Възрастните насекоми живеят за сметка на натрупаните хранителни вещества на стадий личинка. 8 дни след снасянето на яйцето от него се излюпва личинка, която започва усилено да се храни, разрушавайки питите.

Гъсениците пробиват характерни праволинейни тунели в питите, запълващи се с паяжина, явяваща се продукт на жизненият им процес и след 2-3 дни разрушават цялата пита. По късно нападат и питите с пилото на пчелите и правейки си входовете, така омотават личинките на пчелите, че това довежда до тяхната гибел.

По някога те не пипат питите, а разпечатват капачетата на запечатаното пило. Наблюдават се цели редове на разпечатани килийки с ясно видими бели какавиди на пчели в тях, които могат да се вземат за гнилцово заболяване по пилото. При силно развитие на восъчният молец, пчелите напускат кошера търсейки си ново жилище.

Особено често восъчният молец се среща на тези пчелини и складове, където не се спазват ветеринарно санитарните правила за съхранение на восъка и своевременно не се претапят старите пити. Затова при всеки преглед е нужно да се събират восъчните останки от кошера и да се топят. Не трябва да се оставят в кошерите стари, непригодни рамки за по нататъшна употреба, а своевременно да се претапят на восък.

Източник: facebook.com