дом ЗА ПЧЕЛИТЕ БАЛАНСА НА РОЛИТЕ В КОШЕРА ВЛИЯЕ НА СТАРЕЕНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ

БАЛАНСА НА РОЛИТЕ В КОШЕРА ВЛИЯЕ НА СТАРЕЕНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ

351
Снимка: pixabay.com

Балансът на броя и ролите на пчелите с различни „професии“ в пчелния кошер има пряко отношение към продължителността на живота на трудолюбивите животинки, показва ново проучване.

В пчелните семейства има една единствена пчела-майка, която снася яйца, от които се раждат хиляди пчели. В ранна възраст младите пчели се грижат за пилото. По-късно те стават строители и пазачи, а в последния етап напускат сигурната зона на кошера, за да събират пчелен прашец и сладък растителен сок, от който правят меда. Тази важна стъпка в живота им обаче ускорява стареенето им. Така е, защото търсенето на храна из околната среда излага пчелите на въздействието на широк спектър от стресови фактори. Сред тях са различни видове патогени, врагове, неблагоприятни климатични условия, петициди и др.

Въпреки, че хората са склонни да мислят, че майката решава кой какво ще прави в кошера, тя не е царицата, която да взема решения. Как точно се разпределя работата между живеещите в кошера засега не е ясно на пчеларите. Засега се смята, че задачите се разпределят въз основа на комуникация между всички участници – майката, работничките, гледачките, пилото.

Например, наличието на пчели – събирачки на храна – в кошерите намалява броя на младите пчели, които напускат „дома“, за да започнат търсене на храна. Известно е също, че наличието на ларви намалява продължителността на живота на пчелите поради необходимостта възрастните пчели да хранят поколението, което е изнурителна работа. Последното бе наскоро доказано след установеното увеличаване на продължителността на живота на работничките след експериментално отстраняване на ларвите. Проектът е реализиран като част от проучване „Социална регулация на остаряването при младите пчели в пчелния кошер на медоносната пчела ( Apis mellifera)“.

„Чрез експериментално отделяне на ефекта на пило и на младите пчели от живота на останалите пчели в кошера ние успяхме да забележим роляте на тези „актьори“, казва Винсент Дитеман от Agroscope. „Видяхме, че присъствието на пилото и на младите работнички съкращава продължителността на живота на техните съжители“, добавя водещият автор Майкъл Айер от Института за здравето на пчелите.

Новите данни за ролята на младите работнички в пчелния кошер обогатява човешките познания за това как демографията на пчелите влияе на функционирането на пчелото семейство. „Тези социални механизми за регулиране на събирането на храна позволяват бързо адаптиране на колонията към променящата се среда“, казва съавторът Петер Нойман от Института за здравето на пчелите.

Източник: GreenTech.bg