дом АГРО НОВИНИ Агрометеоролозите прогнозират критични минимални температури за овошките през март

Агрометеоролозите прогнозират критични минимални температури за овошките през март

312
Снимка: pixabay.com

Климатичните аномалии през февруари доведоха до преждевременно развитие на овошките

Климатичните аномалии през втората половина на февруари, с необичайно високи за сезона максимални температури, надвишили на много места в полските райони 21-22°С (Кнежа – 24°С, Ловеч – 23°С, Плевен – 23°С, Пловдив – 23°С, Чирпан – 23°С), доведоха до активизиране на вегетационните процеси при есенните посеви и до преждевременно развитие на овошките, съобщи Дукена Жолева, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В началото на март се очаква съществено понижение на температурите и промяна в агрометеорологичните условия

През март се прогнозират минимални температури от порядъка на минус 5-10°С –  стойности критични за цветовете и младите завръзите на овошките.

В Западна България и високите полета, където не се изключват превалявания и от сняг, стойностите на средноденонощните температури ще бъдат в граници, които ще ограничават и задържат развитието на земеделските култури. В централните и източните райони се очакват температури над климатичните норми и над биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури.

През повечето дни от второто десетдневие  в полските райони на страната се прогнозират температури близки до обичайните за периода и условия за протичане на забавена вегетация при зимните житни култури.

Повишение на температурите и активизиране на вегетационните процеси при есенните посеви и трайните насаждения се очаква през първата половина от третото десетдневие. В края на март при пшеницата и ечемика ще преобладава фаза братене.

През месеца при овощните култури ще протичат различни фази – от набъбване и разпукване на плодните пъпки до цветен бутон, цъфтеж и формиране на завръз при раноцъфтящите костилкови видове (бадем, кайсия, праскова).

Очакваните валежи през месеца, около и над нормата, ще увеличават почвените влагозапаси в 100сm слой. Вследствие поднормените валежи през февруари нивото на влагозапасите в 50 и 100 сm почвен слой при зимните житни култури в крайните южни и югоизточни райони беше необичайно ниско за сезона – на места под 55% от ППВ (агростанциите Сливен, Чирпан).

Чести валежи през март ще въпрепятстват провеждането на сезонните агротехнически мероприятия

През март прогнозираното динамично време, с чести валежи, ще възпрепятства провеждането сезонните агротехнически мероприятия. По-подходящи условия за извършване на предцъфтежни растителнозащитни пръскания при овошките ще има през втората половина от първото десетдневие.

В средата на март започва агротехническият срок за сеитба на слънчоглед в Южна България

През месеца повишеното съдържание на влага в горните почвени слоеве ще ограничава провеждането на предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с ранни и средноранни пролетни култури. Поради тази причина има вероятност за пропускане на оптималните срокове при сеитбата на слънчоглед в южните райони. В средата на март започва агротехническият срок (15-20.03) за сеитбата на слънчоглед в Южна България, а в средата на третото десетдневие (25.03–5.04) – в Дунавската равнина.

Източник: agrozona.bg