петък, декември 6, 2019

СЪВЕТИ

Home СЪВЕТИ

КАК ДА УДЪЛЖИМ ЯЙЦЕСНАСЯНЕТО НА МАЙКАТА СЛЕД ПОСЛЕДНАТА ГЛАВНА ПАША

Много автори /Бижев, Митев, Радоев, Ненчев и др./ твърдят, а и многогодишният опит на пчеларите доказва, че пчеларската година започва...

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛНИ МАЙКИ

Отглеждането на пчелни семейства е невъзможно и безрезултатно без непрекъсната задължителна или целенасочена подмяна на пчелните майки. Обстоятелството, че пчелната...

МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАЧЕСТВЕНИ МАЙКИ И СИЛНИ ОТВОДКИ

В майкопроизводствените стопанства се прилагат много модерни съвременни методи за производство на пчелни майки с търговска цел, като се използва...

30 съвета от Дечко Делчев

1.В годината най-много 5 основни прегледа 2.Майка най – много на три години 3.От плодника мед не се взема 4.Търтовка не се оправя 5.Не...

Влияние на температурата в гнездото на качествата на изкуствено отглежданите майки

Качеството на изкуствено произвежданите пчелни майки зависи от много фактори, които са свързани от една страна с наследствения материал, а...

Роенето и някои възможности за предотвратяването му

Предотвратяването на роенето е част от грижите на пчеларя за пчелните му семейства понеже то е най–лошият начин за размножаване...

Важно: Обясниха как да разпознаем фалшивия мед

Голяма част от меда, който се предлага в търговската мрежа, е менте. Най-голямата заблуда е с меда, на чийто етикет...

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ