понеделник, октомври 26, 2020

НАУКА

Home НАУКА
Всички живи същества са плод на размножителни процеси, осъществявани от съвместната дейност между мъжки и женски индивиди и новите организми носят качествата на своите майка и баща, т.е. съдържат генетичната информация на своите родители. Роенето е естествено размножаване при пчелните...
Живите организми винаги се стремят към равновесие със заобикалящата ги среда. Промените в нея водят до промени в организмите. В своето еволюционно развитие пчелите са преживели, през различни геологични периоди с коренно различни дадености на окръжаващата среда, което бавно ги...
Пчелното семейство представлява цялостна биологична и стопанска единица поради това, че нито един от индивидите влизащи в състава му (пчелна майка, пчели работнички, търтеи) не може да съществува, да се храни и размножава извън него и всеки от индивидите...
Научните изследвания и находките в Бьомен, във Франция (Екс-ан-Прованс - б. пр.) и в Рандекен Маар при Шоп-флох на Швабския Алб дадоха възможност да се установи, че възрастта на познатата ни медоносна пчела е поне 25 милиона години (за...
Пчелата работничка има четири двойки слюнчени жлези. Първата двойка е горно челюстната или мандибуларната жлеза. Тя има формата на компактна торбичка. Нейните стени са изградени от жлезисти клетки, които отделят секрет, изливащ се във вътрешността ?. Секрета на горночелюстната...
По данни на палеонтологията пчелите, във вид, в който ги познаваме днес, съществуват на Земята вече 40 милиона години. Съществува хипотеза, съгласно която те са се появили едновременно с цъфтящите растения преди 100-140 милиона години. За родина на медоносната пчела...
Изключително ценните продукти добивани от пчелите - мед и восък са обърнали вниманието на човека още в онези далечни времена. Трябва да се отбележи, че в историята на животновъдството пчелите са едни от първите същества, които човекът е приобщил...
Лятната активност на пчелите е тясно свързана с принос в гнездото на свежи нектар и прашец. За подпомагане на активната дейност на пчелите през този период може да допринесе и пчеларят. Съществуват достатъчно данни, че още в началото на...
Най-важните породи със стопанско значение са медоносните пчели, които спадат към разред ципокрили от клас насекоми с още 100 000 вида, между които земните пчелии и осите. Пчелите спадат към семейство Apidae - насекоми строящи гнезда; род Apis - пчели,...
На съвременния етап генното инженерство с успех се използва в борбата срещу болестите по хората, животните и растенията. Генното инженерство е по-напреднало при растенията в сравнение с млекопитаещите и инсектите. Основателно се поставя въпросът от много пчелари - какво...

ПОПУЛЯРНИ В БЛОГА

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ