неделя, февруари 23, 2020

ЗА ПЧЕЛИТЕ

Home ЗА ПЧЕЛИТЕ
Болестите по пчелите и пилото се разпространяват: - в района от пчелите: посредством заразени роеве, кражби от болни и отслабнали семейства, посещения на занемарени кошери, пити, заразен мед и др.; от пчеларя: чрез търговия със заразени семейства, майки, пчели ,инвентар, кошери, подвижно...
Както вече казахме във всяко гнездо могат да се отделят три групи пчели. Лесно се различават две от тях: стари полеви работнички и млади, не летящи пчели. Третата група са млади пчели, които правят и двете неща. След раждането си...
Не знам защо, но като гледам как дилетански, безсъвестно и без елементарни познания работят пчелари с пчелните семейства и при това през зимата!!! И на всичко отгоре тази противна на всякакъв нормален биологичен подход акция беше направена пред филмова...
Болшинството в състава на семейството са пчели работнички. Числото им в течение на сезона се мени. По заеманите рамки и тяхното количество се съди за силата на семейството. Много пчели-силно семейство, малко-слабо. Пролетта за силно семейство се смята това с...
Полза от пчелите за растениевъдството, животновъдството и озеленяването: ​ Опрашването е първата необходима стъпка за получаване на реколта от плодове, зеленчуци, ядки и семена. Доказано е, че опрашваните от пчелите дървета и растения дават значително по-голяма реколта. Броят на пчелните посещения...
Докато при другите домашни животни човекът се грижи да им съзнава оптимални условия на живот, пчелите са в състояние сами да си подсигуряват всичко необходимо. Те сами изграждат жилището си, събират, преработват и складирват хранителните си запаси успешно регулират...
Зимното пчелно семейство се състои от хиляди пчели и една единствена майка. Есенното семейство може да е добре обезпечено с храна - мед, прашец, да има добър микроклимат. И въпреки всичко през зимния сезон това семейство може да загуби...
След първото облитане на пчелите активността на семействата бързо се увеличава. Щом през входа на кошера започне да навлиза затоплен въздух и слънчева светлина, жизнената дейност на пчелите започва да се повишава. Положителна роля в това отношение оказва постъпването...
Пчелното семейство е сложно устроена биологична система, утвърдила се в процеса на еволюцията.  В пчелното семейство съществува полов диморфизъм, свойствен за мнозинството други видове, т.е. наличие на съществени различия във външните признаци на женските и мъжките индивиди. Особеното при...
Количеството на постъпващия в кошерите нектар по време на главната паша зависи от много фактори. Най-важните от тях са видът и площта на медоносните растения, природно-климатичните условия, от почвения тип и агротехниката, от силата на семействата и от работното...

ПОПУЛЯРНИ В БЛОГА

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ