30 съвета от Дечко Делчев

5930

1.В годината най-много 5 основни прегледа
2.Майка най – много на три години
3.От плодника мед не се взема
4.Търтовка не се оправя
5.Не се обединява слабо със слабо семейство
6.Пчелите умират не от студ, а от глад
7.Отводка на минимум 4-5 рамки
8.Няма нужда от затоплящи материали.
9.Задължителна профилактика за Вароа и Нозематоза .
10.Мрежесто дъно
11. Подхранване – есен инверт, януари-питка, февруари-питка, март-инверт+витамини,април-сироп+стартовит или витамини,
12.Затопляне през пролетта.
13.Подмяна 1/3 от плодниковите рамки на година
14.Съхранение на пити, или под плодника, или на комин с опушване всеки месец със сярна димка. Нафталин за нупукистите.Ореховите листа и мравчената киселина не помагат.
15.Осиротелите семейства напролет се обединяват.
16.Мишепредпазители задължителни от ноември до март.
17.Наклон напред на кошерите.
18.Засенчване през лятото . клони, листа,вейки,
19. Завет през зимата
20.Резервни майки- минимум 1-2 на десет кошера
21.Минимум два магзина (за Даданблат)
22.Отводка без вода и храна умира
23.Свещевите майки не са добри.
24. Нова майка се приема от млади пчели.
25. Не рови кошера за майка, наличието на яйца и пило е достатъчно.
26.Търтеите са необходими. Не ги унищожавай безпричинно. Строителни рамки с мярка.
27.Ниска трева около кошерите
28. Задължителна поилка вода през лятото
29. Задължителен минимум запас доброкачествен мед 1 пита на кошер
30.Стесняването е добро, но не е задължително. Топлят , колкото им трябва

Източник: facebook.com