УПРАВЛЕНИЕ НА ПЧЕЛИНА В КРАЯ НА СЕЗОНА

347

    Получаване на Вашата реколта от мед

    В момента наближава периода на слабо нектароотделяне. Първата реколта на 2004 г. е узряла – ако въобще я имате. В някои сезони Вие правите всичко точно и навреме и въпреки всичко не се получава и капка натрупан мед. Последните дни на лятото са времето да „ограбите“ Вашите пчели. Кражбата от страна на пчеларя е събитие за всяка една година, когато се определя колко мед да се отнеме от кошера и колко да се остави в него. Опитът е единственият критерий, който може да ни подскаже решението в тази ситуация. Ако вземем повече, вашите пчели ще гладуват през зимата. Ако оставим повече, Вие сте в чиста загуба на част от вашата реколта. По-добре да оставите повече в кошера, отколкото по-малко. Какви са средните килограми за едно семейство? Едно семейство се нуждае от 16-18 кг мед за зимния сезон. Средното тегло на един двукорпусен кошер е между 50-60 кг. През някои години това би било в повече, но през други – това количество едва би стигнало до пролетта. Как планирате да вземете реколтата от вашия кошер? Най-простият начин е да изчеткате пчелите от всяка една рамка. Измислени са различни начини и средства за отстраняване на пчелите от рамките в промишлен мащаб – обдухване на пчелите от рамките (съоръжения, произвеждащи голямо количество въздух при ниско налягане), или химически средства.

Изненадващ е фактът, че много пчелари разполагат рамките с мед на открито, транспортирайки ги до центрофугиращите съоръжения. Защо е необходимо да се транспортират магазинните рамки по този начин? А какво ще кажете за праха и малките частички, които залепват по тези рамки. Тази мръсотия служи като катализатор за кристализацията на меда. Отнасяйте се към магазинните рамки така, както към източник за храна на човека.

    Третиране на пчелното семейство

    Всяка друга дейност, освен добиването на мед от кошера, е рутинна и досадна. Пчелите са многобройни и агресивни. Но ако всичко е под контрол, докато кошерът е отворен, добре е да се сложат лентите против кърлежи. Идва времето за профилактика против пчелните кърлежи – вароатозата. Контролът върху популацията на кърлежа е не по-малко важен от управлението на самия кошер. Това мероприятие е задължително в ранна пролет и в края на лятото. С времето и придобиването на опит Вие сами ще придобиете чувство за продължителността на третиране против кърлеж, но винаги спазвайте предписанията на използваните медикаментозни средства. Някои ще попитат за контрола на трахейния кърлеж (в България го няма). Тези паразити поради малкия си размер са трудно контролируеми. Преди да третирате срещу този паразит, консултирайте се в най-близката ветеринарна аптека, като преди това извадите меда от пчелния кошер. Проверете семейството си след няколко седмици, инспектирайте майката и проверете пчелите за характерни признаци на тази болест.

    Управление на майката в края на летния сезон

    Подмяната на майката в края на сезона е напълно възможно – дори в определени случаи препоръчително. Само си помислете за всички проблеми, които бихте имали при подмяна на майката през пролетта. Купувайте майки само от лицензирани майкопроизводители! Повечето майки, предоставяни в този период от годината са произлезли от резервни семейства, отглеждани в продължение на цяло лято, но за съжаление нямаме друг избор. В някои случай това с нищо не влияе върху качествата на майката. Подмяната на майката, ако такава се налага, трябва да стане веднага след добиването на първата реколта от мед. Ако семейството не приема новата майка или е слабо, то тогава го присъединете към друго с цел подсилване. Опитайте се да си отговорите на въпроса защо дадено семейство е слабо. Ако откриете висока степен на разпространение на вароатоза, то шансът на семейството да оцелее през зимата е много малък. Ако все пак прецените, че семейството има шанс да оцелее, придайте майката така, както правите в началото на сезона ранна пролет. Аз предпочитам маркираните майки с ярко петно на техният гръб. Ако Вие не сте в състояние да маркирате майката, обърнете се към лицензираните майкопроизводители, които ще извършат тази услуга. Такива майки са полезни при констатацията за изрояването на кошера и са по-лесни за откриване при рутинните прегледи на пчелното семейство. Майката се явява един от трите най-важни компонента за доброто управление на пчелното семейство, а имено:

    1/ Хранителни запаси
2/ Болести
3/ Състояние на майката

    Не е необходимо всеки път да откривате майката, достатъчно е да проследите конфигурацията на пилото и снесените яйца и поведението на пчелите работнички. При всяко отваряне на кошера, независимо по какъв повод, винаги проверявайте яйценосната дейност на майката. Откриването на еднодневно пило означава наличие на майка, а снасянето на нормално количество яйца за съответния сезон говори за добър синхрон между майката и нейните работнички – много яйца в края на зимата/началото на пролетта и малко яйца в края на лятото/начало на зимата.

    Други общи мероприятия по кошера

    След отварянето на кошера и проверката за майка (или признаците за нейното съществуване), следващото по важност мероприятие е прегледът на семейството за болести. Наличие на американски гнилец е на първо място. Наличието на европейски гнилец към настоящия период е трудно да се установи, тъй като пчелите вече са го прочистили. Наблюдавайте пчелите за кърлежи и предприемете подходящите мерки след изваждането на медената реколта от кошера. Преценете и елиминирайте всички лоши рамки в кошера, като такива се явяват провисналите, изкривените, с преобладаващи търтееви килийки. Някои пчелари препоръчват претопяването на рамки, по-стари от 3 до 5 години. Това в САЩ не се спазва стриктно.За повечето пчелари това е трудоемка дейност с ниска възвращаемост. Но трябва да се има предвид, че старият восък акумулира в себе си пестициди, природни и вътрешнокошерни отрови, пчелни остатъци и прополис. Редовното подновяване на рамките поддържа хигиената в кошера на по-високо равнище. Какво става в самите кошери? Дали всичко при тях е наред? Подновете всички прогнили части или нуждаещите се от ремонт. Тази дейност трябва да се извършва през зимата около семейното огнище, а не през активния сезон. Не слагайте кошера директно върху земята, тъй като това води до по-бързото му загниване.

    Ако живеете при по-топли климатични условия, разделянето на кошерите в края на сезона не е лоша идея, особено ако целите с това увеличение броя на пчелните семейства за следващата година. Семейство в един корпус с достатъчно запаси от мед, с добра популация от пчели и пило и млада майка притежава голям шанс да оцелее през зимните месеци, дори при по-студени климатични условия. За всеки случай, такъв кошер се нуждае от наблюдение в края на зимата/началото на пролетта за попълване на хранителните запаси.

    Втора късна реколта от мед

    След всичко казано дотук, какво би станало ако се получи втора реколта от мед. Повечето пчелари предпочитат да разделят пролетната от късната лятна реколта. Качеството на втората реколта е по-ниско от това на пролетната реколта. Управлението на пчелите при втората реколта е същото, както и при първата пролетна реколта. Магазинните рамки трябва да се сложат преди първото нектароотделяне и да се подсигурява достатъчно място за складиране. Единствената разлика е, че при втората реколта не всички рамки се центрофугират. Пчеларят маха магазинните рамки преди прекратяването на късното лятно нектароотделяне с цел подсигуряване запаси на семейството за презимуване. Практикува се допълнително подхранване със захарен сироп до достигане на необходимото количество запас за семейство.

   Центрофугиране на реколтата

    Към настоящия момент много неща биха могли да се случат на реколтата:
а/ пролетната реколта е вече центрофугирана,
б/ в момента се подготвяте за центрофугиране,
в/ събирате първата и втората реколта за едновременно центрофугиране.

    Това не е нито правилно, нито неправилно, а е обичаен факт в пчеларството. Медът в крайна сметка трябва да се извлече или преработи по някакъв начин. Центрофугирането на мед не е пчеларстване, а по-скоро преработка на хранителен продукт. Едва ли знанията по биология на пчелите биха Ви помогнали при конструкцията на филтърна и центрофугираща линия за мед, а такива съществуват от приспособени пластмасови кофи за смет до компютъризирани неръждаеми барабани за 40-60 магазинни рамки на цикъл. В тази част от годината повечето пчелари променят своята дейност от управление на пчелното семейство към преработка на пчелните продукти. Единствената разлика е в мащабите. Повечето от тях, наред с историите за ужилвания, могат да Ви разкажат ужасяващи истории за разливане по пода на вече центрофугиран мед и много други. Всеки един от нас притежава такива изстрадани епизоди.

Зазимителни мероприятия

Веднага с прекратяването на късното лятно нектароотделяне, пчеларят започва подготвителните мероприятия по зазимяване. Но кога е този момент? Няма да Ви изненадам, ако Ви кажа, че точно определен момент за това няма установен. За по-голямата територия на САЩ истинските мероприятия започват през август/септември без странични негативни последици. Има и много случаи, когато семействата презимуват и без намесата на пчеларя, но рискът е прекалено голям, за да заложим на него.
На по-топли места зазимяващите мероприятия трябва да започнат през октомври или дори ранния ноември. При по-студени места тези мероприятия трябва да започнат през август/септември. Поставянето на входни ограничители е едно от първите, макар и трудоемки дейности. Основното им предназначение е предпазването на кошера от полски мишки и ограничаване достъпа на пчелите крадци при по-слабите семейства. Мишките също навлизат в подготвителни зимни мероприятия, като едно от тях е именно подсигуряването на топло и сухо място с храна. За разлика от нас пчеларите, мишките стриктно се придържат и спазват тази програма. Друго предназначение на ограничителите е да ограничават топлопропускливостта на кошера.
Краят на пчеларския сезон е времето, когато пчеларят стандартизира и подрежда своя пчелин. Поставените кошери върху земята трябва да се повдигнат върху стойки, прелките се затягат. Подрязват се висящи клони около и над кошерите. Извършва се нивелация с цел укрепване срещу засилващите се ветрове. Това не изключва и лекото повдигане на задната част на кошера малко по-високо от предната част. Това улеснява пчелите при почистване на кошера и оптимизира правилното обтичане на хранилките. Всички тези изброени мероприятия са по-лесно изпълними през лятото, отколкото през студените дни на зимата.

След прочистването на терена, върху който са разположени кошерите, трябва да обърнем внимание на боята. За предочитане е да се използва латексова боя, но не когато температурата е минус 5 градуса. Боята не само придава по-красив вид на кошера, но и го предпазва от изгниване от атмосферните влияния. Поскъпването на дървените материали и вложения в тях труд е добра причина да прибегнем до това освежаване.

Друго важно мероприятие е изолацията на кошерите. Повечето пчелари не предприемат конкретни действия. В близкото минало кошерите в студени климати са били външно опаковани или поставяни в специални добре вентилирани мазета, където се поддържа температура от 5 до 10OС. Сега тези два начина не се практикуват, но на тези , които все пак искат да прибягнат до изолация, им препоръчвам да опаковат кошера в черна подпокривна изолация, която не пропуска вятъра и привлича рядкото зимно лъчение. Не използвайте хигроскопични изолационни материали, тъй като те задържат влагата със своите отрицателни последици. Сигурен съм (без да имам данни), че поставянето на стирофоам отдолу върху външната страна на дъното и върху външната страна на капака ще има положително въздействие върху кошера

Подсигурете вентилацията на кошера

    Това е мероприятие от изключителна важност, дори кошерът да не е изолиран. Топлият въздух, който се издига от пчелната топка, е с високо съдържание на влага и бързо кондензира с изстиването на въздуха във вътрешността на кошера. Независимо, че малко по-нагоре аз препоръчах ограничаването на входа, сега разширявам тази препоръка като препоръчвам допълнителен отвор на горната част на кошера в размер с диаметър 0.95 см. Това позволява две неща:

    а/ циркулация на въздуха;
б/ допълнителен отвор в случай, че долният отвор се запуши поради обилен сняг и лед.
Изкуствено подхранване на семейството
Преглеждайки кошерите през късното лято, трябва да следим за тези, които са сравнително леки – с малки запаси от мед. Не всяка година е благодатна за мед. Ако семейството е леко на тежина, но е здраво и многобройно, подхранвайте го с гъст сироп. За усвояването на гъстия сироп е необходимо неговото подтопляне. Сиропът за пролетно подсилване може да е по-рядък с температура на чешмяната вода, но това не се препоръчва за зимното подхранване. Има много видове подхранващи сиропи за зимнината на кошера, но пчеларят трябва да се съобразява с:

    а/ количеството на сиропа трябва да може да се усвои от пчелите, преди да ферментира;
б/ натрупаните запаси трябва да са лесно усвояеми;
в/ да не предизвикват пчелни кражби.

Пчелните кражби

    С прекратяването на късното лятно нектароотделяне, пчеларят трябва да е нащрек, особено при преглеждането на кошерите за недопускане на кражби. По време на добра паша всяка една дейност в пчелина изглежда лесна – придаването на майка, отнемането на магазинни рамки, създаването на отводки. Пчелите не ни обръщат внимание. Но с приключване на пашата, натрупаните от съседа запаси са примамлив източник. Не може да сбъркате симптомите на пчелната кражба. Настава епична битка, придружена от колосален шум, при който пчели се мъчат да влязат в кошера през най-малките отверстия в него. Затворете веднага кошера, поставете гъст наръч трева пред всички отвори и по възможност преместете кошера на място с по-малка конкуренция.

Контролният кошер

    Ако притежавате контролен кошер, сега е моментът да решите неговото бъдеще. Повечето такива кошери са малки по размер и едва ли биха оцелели през студената зима. Не може непрекъсното да го подхранвате със сироп поради високата влажност. Колко трябва да е голям, за да преодолее зимата? Аз не мога да Ви кажа. За последните две зими контролният кошер в размер девет рамки – три на ширина и три рамки на височина – загина. Моята препоръка е разцепването на кошера и присъединяването му към други кошери. Създайте нов контролен кошер през пролетта – точно така, както създавате зеленчуковата си градина всяка пролет. Лошо е да знаеш, че собствените ти пчели са подложени на бавна и мъчителна смърт, ако си спестите това мероприятие.

Снабдяване с амбалаж

    С настъпването на септември/октомври е време да се поръчат амбалажът и опаковките за следващата година, ако искаме те да бъдат от съответния производител на съответното качество. Забелязва се тенденция за повишено търсене на амбалаж и намалени възможности за удовлетворяване на изискванията на производителите.

Поддържайте високо ниво на осведоменост

    Нещо, което често се среща през август/септември, са сбирките на пчеларските дружества. Да, да знам какво ще кажете, че вече сте научили наизуст какво ще Ви кажат, но все пак всяка година се привличат нови и нови пчелари, за които тези неща са нови. От съществено значение е получаването на информация за последните научни разработки за борба с вредителите по пчелите, а така също и за вътрешните пазарни тенденции по продажбите на мед и пчелни продукти, международни тенденции и пазари, опрашвателните мероприятия в региона, разпространението на елитни породи майки и т. н. Ако във Вашия край такива мероприятия не се организират, следете за регионални такива и ги посещавайте.

Проф. Джеймс Тю, специалист по апикултура към Държавния университет на Охайо

Източник: Пчеларски Вестник    Превод: Т. Златанов