ПОЗНАВАТЕ ЛИ НАВИЦИТЕ НА ПЧЕЛИТЕ

248

На първите 10 въпроса се отговаря с ДА или НЕ, като всеки отговор се оценява с по 1 точка. От 11 до 18 въпрос точките, които получавате за всеки отговор са 2.

1. Продължителността на живота на пчелата през лятото е от 60 до 120 дни.
2. Почти всички пчели, излюпени през август и началото на септември, преживяват зимата, а много от тях остават живи и през април.
3. Пчелата носи товар почти два пъти по-тежък от нея, когато изнася търтей от кошера.
4. При богата паша от липа пчелата извършва до 20-30 полета дневно.
5. Пчелите разузнавачки са млади нелетящи пчели, които търсят храна през лятото.
6. С устния си апарат пчелите прогризват плодовете, за да изсмучат сладките сокове.
7. Недоразвити пчели с големина на домашна муха се излюпват, когато са отгледани в нови, току що изградени восъчни пити.
8. Пчелната майка се нарича така, защото от снесените от нея яйца се излюпват всички пчели в пчелното семейство.
9. След излюпването си пчелната майка е силна, нахранена и нахална.
10. Неподходящото хранене през ларвния стадий на пчелната майка не влияе на нейните качества.
11. Каква е причината за излюпването на недоразвити пчелни майки?
12. Може ли нормално оплодена пчелна майка да снася яйца по страничните стени на килийките?
13. По какъв признак може да се разбере, че пчелната майка трябва да бъде сменена?
14. Кой е наблюдавал за първи път оплождане на майката от повече от един търтей?
15. Надеждно ли е белязването на пчелната майка чрез подрязване на крилата й?
16. По кое време на деня излитат най-много търтеи от кошера?
17. Какво се намира в края на коремчето на търтея?
18. Какво се знае за белооките търтеи?

Източник: Пчеларски Вестник