Зимно подхранване на пчелните семейства? Едно самозалъгване за сметка на природата и пчелите!

3918
SHARE

Пътят на пчеларя, както и на пчелите, които се намират под неговите „грижи” е изпълнен с много изненади. Пчеларят взема пчелите от природата, затваря ги в най-различни сандъци (наречени кошери, кои от кои „по-съвършени”, но с тази разлика, че с тях открадна истинският дом на пчелите, именно природата) и започна да ги третира като домашни животни. И в същото време забрави, че чисто генетично погледнато, те са по-възрастни от нас и тяхното генетично развитие е също по-съвършено от нашето. /По този въпрос може много да се спори, но аз излагам само моето мнение/.

Чисто биологично погледнато, едно пчелно семейство представлява един организъм с най-различни разграничени по задължения, функции на различните генерации, които изпълняват абсолютно точно (стига пчеларят да не се намесва) своите предназначения в семейния организъм. Ако смея да сравнявам процесите на развитие в едно пчелно семейство с човешката система на обществен живот, мога само да кажа, че житейският път на една пчела респективно и на генерациите, е идентичен по своето усъвършенстване на едно висше завършено образование при човека.
Всяка генерация има определени от природата задачи и е готова в случай на нужда да поеме задачите и задълженията на съседната до нея генерация. Разграниченията имат, както и крият в себе си, и здравословен характер. Известно е на всички, че постоянните контакти между различните индивиди както и хора стават причина за разпространяването на най-различни болести, както и епидемии. Именно поради тази причина пчелите събирачки нямат контакт с пилото, освен ако много „умният пчелар”, но незнаещ биологията на пчелното семейство, не натика гагата си там, където трябва или не трябва. Именно затова се правят отводки от млади пчели и то през време на пролетната паша.

От друга страна търтеите също така нямат контакт със събирачките, защото чисто биологично, тяхното предназначение е съвсем друго и те даже се хранят с най-чистата храна, която се намира в семейството и то при това от гледачките. Както виждате в цялата тази мрежа на взаимоотношения за човека няма място, освен по изключение, за тези които от незнание и алчност искат да са по-умни от природата.
Епидемиите са само плод на концентрации на пчелни семейства и то не от природата, а от човекa, който си е позволил да се нарече „пчелар”. За да се стигне до тази титла е необходимо едно завършено образование, обхващащо всички отрасли на Природознанието като елементарната Физика, Химия и най-вече Биология.

Пчелите са преживели повече от 100 милиона години, въпреки всички катастрофални катаклизми в природата и без „грижите на човека и неговите съвършени кошери”. Доказателството за това са безкрайните морета от цветове като започнете от най-студените места на земята – Аляска и Сибир и стигнете до Екватора. След намесата на човека обаче картината се промени коренно. За да се предотврати катастрофата при пчелите, за която е виновна изключително само алчността на човека, възникна задължение номер едно, как да спасим пчелите от загиване или по-точно казано, но иронично, как да поправим грешките, които сме им причинили като резултат от незнанието на биологията на пчелното семейство. И при това продължаваме да им причиняваме вреди от всякакво естество. По мое мнение най-верният път е да се върнем в природата, от където сме излезли и ние.

Напоследък бавно, но сигурно и то при това в интернационален мащаб се налага един нов, но недомислен метод, подхранване на пчелните семейства с кристална захар или даже през зимата, както и пролетта с една подготвена смесица разтвор от „пчеларя” от захарен сироп и цветен прашец. По мое мнение това е върхът на непознаването на биологичните процеси в едно пчелно семейство. При всяко пчелно семейство съществува един принцип, всяко нещо, което е свързано с енергийните запаси на семейството, трябва да бъде внесено колкото се може по-бързо и то при това независимо от къде идва то, в питите и при възможност даже и да се запечата с восък. Дали тази така наречена храна на пчелите е под капака на кошера под формата на кристална захар или на един километър отдалечена, за пчелите не е от значение. Цялата тази инсценировка създадена от пчеларя не дава някакви предимства за пчелите, а напротив усложнява техния начин на живот. В природата съществува едно правило на Еволюцията, което гласи: „Храната определя оцеляването както и размножаването на индивида”. Именно, защото това правило е вкоренено в кръвта им, пчелите запълват с тази „храна” на първо време даже клетките подготвени за пило, поради което развитието на семейството се забавя. През пролетта това забавяне може да доведе до съдбоносни за семейството последици. НО! Храната си е храна, и през пролетта примесена с мед увеличава значително „дохода от мед”. Ако скритата цел е именно „тази”, да се увеличи по този начин доходът от мед, значи сте „на прав път”.

Как трябва да се подходи с пчелните семейства. Пчелите нямат нужда от „хранителната верига на Мак Доналдс”, а от чиста храна, необходима за техния биологичен начин на развитие. Пътят, изпробван през последните 20 години от мен е следния.

При зазимяването на пчелните семейства след 20 Август, пчеларят задължително трябва да зареди в средата на гнездото, където е последното пило (понеже там ще бъде и зимното кълбо това е природно правило) с най-малко пет пити, добре запълнени с прашец, защото това е главната храна на пчелите през зимата. Това съм правил винаги. Медът или захарният мед е топлинната енергия през месеците Декември, Януари и Февруари. А тогава те употребяват 500 до 600 грама мед за семейство. Ако сте им сложили захар под капака, съвсем естествено като чужда храна ще приберат първо нея (това е вкоренено от законите на еволюцията и не може да се изкорени) и при това начинание те губят от личната си енергия и поради тази причина ще живеят по-кратко, но затова са необходими познания в областта на Биологията. При подхранване, през периода 20 Август до 15 Септември, се дава на семейство 20 до 22 литра захарна вода (1 кг захар към 1 литър вода) и с това подхранване пчелното семейство е подсигурено до 10 Май със сигурност, както с прашец така и с Въглехидрати, които са необходими за отопление, изграждане на основи и за летене. Истинската храна, хлябът, минералните вещества и витамините за пчелите е прашеца.

Това сте им го дали в изобилие чрез питите с прашец. Това съм практикувал през последните 20 години от моята 30 годишна работа с пчелите. Моите пчелни семейства не са страдали от никакви заболявания през целия период на моето пчеларство и аз съм се старал, колкото се може по-рядко да ги смущавам.
Тайната за спасяването на пчелите от изчезване се крие в правенето на силни отводки. За правене на отводки писах вече една статия. Ако се страхувате, че семействата ви ще станат много, можете винаги да обедините или слабо семейство с отводка, или две семейства, или пък да продадете онова, което ви е в повече. При всички случаи една отводка има по-голяма стойност и бъдеще, отколкото 10 кг захарен мед. Смисълът при работата с пчелите се крие не в количеството получен какъвто и да е мед, а в съвкупността от работата ни с пчелите както за нашите, така също и за интересите на природата.

В статията „12 Месеца работа с пчелите без да мислите за меда, той ще дойде и без това”, представих всички операции, които аз предприемам с успех при пчелните семейства. Следвайте моя пример и ще имате здрави семейства, отводки и много мед.

Никола БЕРОВ – Швейцария             nberov@bluewin.ch

SHARE